Samsun İçin Mutlu Öğün Vakti Destek Bekliyor

Samsun İçin Mutlu Öğün Vakti Destek Bekliyor

Eğitim Öğretimin tam gün olmasıyla birlikte beslenme sorunu yaşayan sosyo ekomik düzeyi düşük öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesine destek oluyoruz. Daha çok sayıda çocuğumuza ulaşmak için siz de destek olabilirsiniz. 17 Ocak 2018 Çarşamba


SAMSUN İÇİN MUTLU ÖĞÜN VAKTİ

 

PROJE STRATEJİSİ   

            Projenin çıkış noktası; Samsun’da yaşayan ve tam gün okuluna devam eden maddi  yetersizlik içindeki çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini destekleyerek beslenmenin zihinsel işlevler açısından kaliteli eğitim adına önemli olduğunu fark ettirmek, maddi güçlüğü nedeniyle eğitimini yarım bırakmak zorunda kalacak öğrencilerin sayısını azaltmak, diğer eğitim sorunlarının önüne geçmek, sağlıklı beslenmenin sağlıklı eğitim ve bilişsel süreçleri destekleyeceğinden ülke sosyal politikasına mikro ölçekte destek sunmak, sistematik olarak birbirini tetikleyecek diğer psikososyal sorunlar odağında koruyucu önleyici bir hizmet modeli geliştirmek, arkadaşları sağlıklı beslenirken kendisine bu durumun açıklanmasının sebep olacağı olumsuz duygu durumunun önüne geçmek, yemek vaktini psikososyal destekle öğrenme ortamına çevirmek ve sağlıklı öğrenci psikolojisi oluşturmak olarak özetlenebilir.

PROJE HEDEFLERİ

 1. Proje kapsamında Samsun’da yaşayan ve okula devam eden maddi güçlük içerisinde ki çocukların yeterli besin almalarının sağlanması;
 2. Beslenme saatinde kaliteli ve rahatlatıcı zaman geçirmelerinin sağlanması;
 3. Yine bu çocukların kendisini ötekileştirilmiş hissetmesinin önüne geçilmesi;
 4. Beslenme kaynaklı sağlık sorunlarının azaltılması;
 5. Maddi nedenlerle eğitim hayatının yarım bırakılmasının engellenmesi;
 6. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin somutlaştırılması;
 7. Proje kapsamında hedef grubunda ki öğrencilerin ailelerinin istihdam edilmesi ve iş üreterek kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri, aynı zamanda mikro, mezzo ve makro açıdan süreklilik sağlayacak avantajların sağlanması;
 8. Projenin yaygılaştırılarak tüm ülkeye ilham kaynağı olması;
 9. Proje kapsamında yardım faaliyeti yapan kurum, kuruluş ve kişilerin kaynaklarının doğru şekilde dağıtılmasına katkı sunulması;

 

HEDEF GRUBU

Projenin hedef grubu; proje Samsun’da yaşayan ve okula devam eden ilkokul ile ortaokul öğrenci ve ailelerini hedeflemektedir. Projenin hayata geçmesi hem hedef grup açısından hem de ülkemiz sosyal sorunlarının büyümeden önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

 • İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları
 • İlgili tüm sivil toplum örgüt ve destekçileri
 • İlgili yerel yönetimler ve birimleri
 • 19 Mayıs Üniversitesi
 • Doğa Yemek Evi
 • Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği
 • Yeşilyurt İlkokul Müdürlüğü
 • Şehit Burak Zor İmam Hatip Ortaokulu
 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Sağlık İl Müdürlüğü

 

AMAÇ

Projenin temel amacı; ülkemizde eğitim öğretim kurumlarında uygulanmaya başlanan tam gün okula devam etme zorunluluğunun öğrencilerde beslenmeyle ilgili ortaya çıkardığı sosyo ekonomik, eğitsel ve psikososyal sorunları ve etkilerini ortadan kaldırmaktır.

Alt Amaçlar;

 • Eğitim hayatına sağlıklı devam edebilmenin yollarından birinin sağlıklı beslenme olduğu bilincinden hareketle devletin makro sosyal politikalarını mikro ve mezzo düzeyde desteklemek,
 • Başka sosyal sorunları tetiklemeden koruyucu önleyici hizmetleri geliştirmek, kamu yanında sivil toplum ve gönüllülüğün artmasına katkı sağlamak,

PROJE ÇIKTILARI

 • Projeye dahil olan çocukların diğer arkadaşlarıyla aynı derecede sağlıklı beslenmesinin sağlanması,
 • Projeden yararlanan çocukların ailelerinden ihtiyaç durumuna göre yine projede istihdam edilmesi,
 • Beslenmenin düzenli hale gelmesiyle birlikte çocukların ders başarılarının artmasının sağlanması,
 • Diğer arkadaşları arasında “öteki” olma duygusundan sıyrılmaları,
 • Uzun vadede projeden faydalanan çocukların yararlı bireyler olarak yetişkinliğe ulaşmalarının sağlanması,
 • Yemek vakti gerçekleşecek diğer psiko-eğitsel çalışmaların çocuklarda farkındalık oluşturması,
 • Mikro ve mezzo düzeyde gönüllülüğün öneminin anlaşılması,
 • Toplumda var olan sosyal sorunlara dikkat çekilmesi,

 

PROJE FAALİYETLERİ

 • Proje dört yıl boyunca gerçekleşecektir. Öncelikli olarak proje için gerekli maddi desteği sağlayacak kurum ve kuruluşlar belirlenip görüşmeler sonucunda uygulamaya geçilecektir.
 • Kaynak bulunması akabinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla gerekli yasal protokoller yapılarak diğer tüm izinler alınacaktır.
 • Proje tanıtım ve reklam çalışmaları (yazılı, görsel, işitsel) gönüllüler aracılığıyla sağlanacaktır. Tüm bu reklam ve tanıtım çalışmaları Türkçe hazırlanacaktır. 
 • Proje faaliyetlerini gerçekleştirebilecek kapasite ve imkânlara sahip Doğa Yemek Evi ile Mavi Taç’ın ortak yönetiminde bir hesap numarası açılacaktır.
 • Hedef grup gönüllü olarak başvuru yapabilecek aynı zamanda okul yönetimlerinin önerileriyle oluşturulacaktır.
 • Hedef grup belirlenirken maddi yetersizlik dışında bir belirleyici unsur olmayacak. (örn; mülteci bir çocuk da projeden faydalanabilecektir)
 • Pilot olarak belirlenecek okullarda gönüllülük esasına dayalı aileler başvuru yapabilecek ve aileler okul yönetimince yönlendirilebilecektir.
 • Gönüllük esasına dayalı ve/veya kamu kurumlarından destek alacak şekilde psikososyal destek ekipleri kurularak hedef grupla yemeğin hemen akabinde güçlü zayıf yönlerin ortaya çıkarılması (oyunla iletişim, grup faaliyet ve çalışmaları, motivasyon ve ders çalışma teknikleri, sınav kaygısı ve baş etme yolları vb.)  çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmaları yapacak yeterli ekip oluşmaması durumunda tamamen Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği gönüllü sosyal hizmet uzmanları, sosyologları ve psikologları bu çalışmaları üstlenecektir.
 • Zayıf ve güçlü yönler çalışmasında her biri özel olarak değerlendirilen çocuklar bireysel becerilerine ve yapmaktan keyif alacakları yetenekleri çerçevesinde sağlıklı ve profesyonelce desteklenerek yaş özelliklerine göre ilgili eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
 • Proje sürecinde tüm faaliyetler halka açık ve şeffaf olacaktır.
 • Menü, içerik, kalori ve yemek porsiyonları haftalık-aylık olarak kamu ile internet ortamında paylaşılacaktır.
 • Destekçiler ve/veya denetlemek isteyen herkes ilgili yemek evine gelip menüleri kontrol edebilecektir.
 • Sponsor firma, kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiliklerin destek miktarları kendileri izin vermesi durumunda aylık olarak ilan edilecektir.
 • Bütün süreç gönüllük esasına dayanacağı için yapılan tüm maddi destek tamamen hedef grubun faydasına sunulacaktır.
 • Tüm bu sürecin takibi Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği tarafından hiçbir ücret talep etmeden koordine edilecektir.
 • Askıda yemek uygulamasıyla da ziyarete gelen kişi askıdan alacağı bir fişi kasaya getirip, parasını ödeyerek ihtiyacı olan kişilerin yemeği için öğünlük destek vermiş olacaktır.

PROJE GİRDİLERİ

Proje girdileri çıktıların elde edilmesini sağlamak amacıyla planlanan faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan ödenek, araç, gereç ve insan gücü gibi unsurları içermektedir.

 • Proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi için kaynak sağlayacak kuruluşlar bulunarak destek sağlanacaktır.
 • Hedef gruba ulaşılması için tanıtım yanı sıra yine hedef grubun hizmet aldığı ve temasta olduğu kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
 • Öncelikli destekleyici kurum ve kişiler bulunup gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.
 • Hedef gruba öncelikli olarak mikro düzeyde toplam iki okuldan 200 öğrenci dahil edilecektir.
 • Her 20 çocuk için bir meslek elemanı (sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişimci ve ya bu bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri) yemek vakitlerinde yemek evinde bulunacaktır.
 • Psikososyal destek çalışması için Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği tamamen gönüllü olacaktır.
 • İstihdam aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra mutlaka özel sektörden destek alınacaktır.
 • Tüm sürecin takibi ve koordinasyonu Mavi Toplum Aile ve Çocuk (Mavi Taç) Derneği tarafından sağlanacak, işbirliği yapmaya gönüllü başka STK olması durumunda iş bölüşümü yapılacaktır.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Proje kapsamında çocuklarda beslenme konularında uzmanlaşmış akademik çevrelerden kuramsal mesleki bilgi ve görüşler alınarak son bir değerlendirme yapılacaktır. Proje içeriği, bu projede adı geçen kuruluşların dışında farklı kurum ve kuruluşların da katılımı sağlanarak düzenlenecek olan bir toplantıyla paylaşılacaktır. Ortaya çıkacak yeni fikir ve görüşler değerlendirilip bu yönde projenin kapsamı genişletilebilecektir.

SÜRE

 • Projenin tamamı 05 Şubat 2018 – 30 Haziran 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde uygulamaya konulacaktır.
 • 2018 Ocak ayında görüşmeler, tanıtımlar ve hedef grupların belirlenmesine ayrılacaktır.
 • 2018 Şubat ayı itibariyle proje kapsamında hedef grup projeden faydalandırılmaya başlanacak.
 • 2018 Şubat – Haziran aralığında hedef grubun belirlenen 200 sayısına ulaşması sağlanacak.
 • 2018 Şubat itibariyle çocuklar için eğitim yönlendirmesi, yetenek belirlemesi, sosyal grup çalışmaları, psiko-eğitsel faaliyetlerin oluşturulması, ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısını ortadan kaldırma, stresle baş etme ve motivasyon çalışmaları başlayacak.
 • Proje kapsamında hedef grup genişledikçe yine projeden yararlanan çocukların ailelerine yönelik istihdam oluşturulacaktır. (Mutfak, servis vb personel)

 

BÜTÇE TASLAĞI

Projede yemek evi için kira bedeli; aylık 2 Bin TL, yıllık 24 Bin TL ve dört yıllık 96 Bin TL

Reklam ve Tanıtım Çalışmaları için; yıllık 10 Bin TL, 4 yıl için 40 Bin TL

Bir çocuk bir öğün yemek için günlük; 7,75 TL, aylık 170,5 TL, yıllık 1.534,5 TL

200 Çocuk bir öğün yemek için günlük; 1.550, aylık 34.100 TL yıllık 306.900 TL

200 Çocuk 4 yıllık sağlıklı beslenme için toplam 1.227.600 TL’dir.

(Günler ortalama 22 iş günü aylar ise ortalama 9 ay üzerinden hesaplanmıştır)

 

Mavi Taç Hakkında: Mavi Taç; 2014’ün Eylül ayında doğrudan psikososyal sorun alanlarında çalışan farklı meslek profesyonellerinin bir araya gelerek toplum, aile ve çocuklar için herhangi bir STK bünyesinde neler yapılabilir sorusunun cevabı aranırken ortaya çıkmış bir fikirdir. Bünyesinde uzman doktor, öğretmen, avukat, psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının olduğu kurucu üyeler kuruluş ismi, logosu ve tüzük çalışmalarına başlayarak Toplum, Aile ve Çocuk kelimelerinin baş harflerinden oluşan TAÇ'ı hem isminde hem logosunda kullanma kararı almıştır. Logoda kullanılan TAÇ'a ise görsel olarak el ele tutuşan insanlar görünümü kazandırılması ile "Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha" sloganını benimseyen kurucular gelişmişlik, sağlık, huzur ve mutluluğun rengi olan "mavi"yi de kullanma fikrini benimsediğinde ortaya "Mavi Taç" çıkmıştır.

Akabinde kuruluş tüzüğü yazılmaya başlanmış ve tüzüğüne Toplum, Aile ve Çocuklar için kar amacı gütmeyen ve topluma faydalı olabilmek adına öngörülerde bulunarak yapılabilecek tüm çalışmalara dair maddeler eklenmiş ve 2014 Eylül ayında Samsun Valiliğince kuruluşuna onay verilmiştir. Onayı alınan tüzükte; psikolojik ve sosyal sorun yaşayan birey, aile ve çocukları desteklemek, dezavantajlı grupları güçlendirmek, bilimsel ve mesleki müdahale plan, program ve projeleri hazırlayarak toplumun hizmetine sunmak, psikososyal sorun alanlarında hizmet veren kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde dezavantajlı birey, grup, aile ve çocukların sorunları hakkında kamuoyu nezdinde farkındalık çalışmaları yapmak amaçları açıkça belirtilmiştir.

Diğer yandan öncelikli olarak çocuklara doğru atılacak her adımın topluma yansıyacak olumlu dokunuş anlamına gelmesi temelinde hedef kitle olarak dezavantajlı ve risk altındaki tüm gruplara yoğunlaşmaktayız. Sosyal sorun alanlarının birbiriyle doğrudan ve/veya dolaylı ilişki içerisinde olduğu gerçeğinden hareketle diğer tüm sosyal sorun alanlarında mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, gurup, aile ve çocuklara yönelik güçlendirme, bilgilendirme, bilinçlendirme, kamu kaynaklarına ulaşmasını sağlama ve bu çerçevede kalıcı plan, program, proje ve mesleki müdahaleleri gerçekleştirmek kuruluş amaçlarımız arasındadır.

Kuruluşundan beri yüzlerce aile ve çocuğa psikososyal destek sağlayan Mavi Taç başvuranların yaşadıkları güçlüklerle başetmelerine destek olmuş ve sorun çözme becerilerini artırmıştır. Geniş bir gönüllü ekibi bulunan Mavi Taç bu doğrultuda çalışmalarını gönüllü kadrosunu genişleterek sürdürmektedir.

Ayrıca iki uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapan Mavi Taç onlarca çalıştay, eğitim, panel, seminer, sempozyum, şura ve kongre gibi programlarda yer alarak kurucu ve gönüllü profesyonellerinin donanımlarının topluma yansıması noktasında son derece aktif rol almış ve aktif rol almaya devam etmektedir.

Tüm bu faaliyetlere ek olarak önümüzdeki dönemlerde “Çocuk Adalet Sistemi Çalıştayı ve Eğitimleri, Mülteci Çocukların Toplumsal Oryantasyonu, Bağımlılıktan Özgürlüğe, Anoftalmili Bebeklerle İlgili Fark Et Faaliyetleri, Sokakta Çalışan/Çalıştırılan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi, Mahremiyet Eğitimleri, Doğru İnternet Kullanımı Ebeveyn Rehberi, Sosyal Hizmet ve Psikoloji Atölyeleri ile Vaka Tartışma Günleri, Sınav Öncesi Kaygı Grupları, Farkındalık Atölyeleri, Cinsiyet Ayrımcılığı Farkındalık Faaliyetleri, Mavi Taç Başarı Ödülleri, Çocuklarla İletişim ve daha birçok Koruyucu Önleyici” müdahalenin sürdürülebilir hale gelebilmesi için doğrudan Mavi Taç bünyesinde psikososyal danışmanlık ve eğitim merkezinin faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Detaylar için www.mavitac.org ve 0850 840 84 55 – 0542 362 7 362 

 

Doğa Yemek Evi: Tam gün eğitim veren devlet okullarına devam eden öğrencilerin öğle yemeğinde sağlıklı ve yeterli beslenemediklerini görmemizle geliştirdiğimiz bir fikirdir. Sabahın erken saatinde güne başlayan çocuklar sabah iştahsızlığıyla kahvaltı yapamıyorlar ve öğle yemeğinde de düzgün beslenemediklerinde hem gelişimleri hem de eğitim hayatları oldukça olumsuz etkilenmektedir. Bir öğün gibi basite indirgenip önemsenmeyen bu öğünde yeme ihtiyacı çocukların gelişimini, yaşam kalitesini, öğrenim hayatını ve geniş anlamda aslında geleceğini belirleyen ciddi bir konudur. Bizde bu konuyu önemseyerek 14 kasım 2016’da Burak Zor İmam Hatip Ortaokulu ve Yeşilyurt İlkokulu karşısında çocuklara öğle yemeği hizmeti vermek için Doğa Yemek Evi’ni hizmete açtık. Yaklaşık 1000 öğrencinin bulunduğu bu 2 okulda çalıştığımız süre içerisinde gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının sayıca fazlalığını ve öğle yemeğinde iyi beslenememeleriyle ilgili olumsuzluklarla fazlaca karşılaştık. Çocuklar konu olduğunda sorun her neyse “hepimizin çocuğu empatisiyle” düşündüğümüz günlerde adına kurulan yemek evine minik Doğa ajandasıyla geldi.  Ajandada Doğa akşam bizim konuşmamızı dinledikten sonra çocuklar için düşündüğü ve oluşturduğu MUTLU ÖĞÜN PROJESİNİ kaleme almıştı. Doğa 9 yaşında harika bir proje fikri hazırladı. Çocuk kalbiyle çocukları daha iyi kim anlayabilir ve kim daha iyi düşünebilirdi ki? O günden sonra Mutlu Öğün Projesi bir çocuk fikri olarak başladı. Artık İhtiyacı olan tüm çocuklara ulaşarak onları mutlu edebilmenin bir yöntemini bulmuştuk. Çocuk kalbi ile kendi akranlarının kalbine dokunmayı düşünen bunu kendisine dert eden Doğa’nın bu fikrine sahip çıkmak için biz şimdilik 6 çocuğumuzun beslenme ihtiyacını karşılayabilmekteyiz. Amacımız daha çok çocuğumuzun sağlıklı beslenmesini sizlerinde desteğiyle sağlamaktır.