Birebir Liderlik Programı

Birebir Liderlik Programı

İçerik Güncelleniyor...

[...]

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Ekip Çalışması ve Uyumu

Ekip Çalışması ve Uyumu

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkânsız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir

[...]

Empatik Beceriler

Empatik Beceriler

İçerik güncelleniyor...

[...]

Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili İletişim ve Beden Dili

Program psikososyal grup çalışması yöntemi ile en fazla 15 kişilik gruplarla yürütülmektedir. Kurumumuz tüm eğitim programlarını farkında olmak temelinde kalıcı öğrenme ve beceriyi geliştirmek hedefiyle ısınma oyunları, buz kırıcılar, canlandırma, drama ve en güncel interaktif tekniklerle yürütmektedir.Bu programın sunum ve etkinlikleri kurucumuz OMÜ SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör.  Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur CEYLAN tarafından yapılmaktadır. 

[...]

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

İçerik güncelleniyor...

[...]

Girişimcilik

Girişimcilik

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

Değişen ve gelişen dünyada insan temelli sorunlar da değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bireysel tedavi sırasında kullanabildiğimiz güçlendirme yaklaşımının kurumlara uygulandığı modelde kurum ve iş yerlerinin günümüze ayak uydurması ve gelişmelere uyum sağlamasını hedeflemekte, temelde kurumsal yapının güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak yenilenmenin kalıcı bir şekilde sağlandığı müdahale yöntemidir. 

[...]

Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi

Küreselleşen ekonomi bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve birçok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olmaları ile birlikte, firmaların farklılık yaratan rekabeti sağlayan hatta bu rekabette öne çıkmasını sağlayan neredeyse tek unsuru insan haline gelmiştir.İnsan en önemli sermaye olmuştur. Bunun doğru yürütülebilmesi, motivasyonun,performansın arttırılması,iç müşterimiz olan çalışanlarımızın mutlu,işine bağlı tutulması rekabette öne çıkmanın en önemli unsurudur.

[...]