Kurumsal ve Bireysel İmaj

Kurumsal ve Bireysel İmaj

İçerik Güncelleniyor... 

[...]

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik ve Yöneticilik

İçerik güncelleniyor...

[...]

Ön Kabul ve Ön Yargı

Ön Kabul ve Ön Yargı

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Problem Çözme ve Karar Alma Becerileri

Problem Çözme ve Karar Alma Becerileri

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Sertifikalı Eğitim Programları

Sertifikalı Eğitim Programları

İçerik güncelleniyor...

[...]

Sistem Yaklaşımı ve Kurum Analizi

Sistem Yaklaşımı ve Kurum Analizi

Birey, grup ve topluluklar içinde bulundukları ve varoldukları sistemle olabildiğince iç içe ve birbirini olumlu/olumsuz etkilemektedirler. Aynı şekilde kurum ve şirketler de içinde bulundukları çevre ve sistemin olumlu/olumsuz etkileri altında varolmaya çalışırken sistem analizi doğru yapılan kurum ve iş yerleri ilerleme, günümüze uyum, değişim ve gelişimi yakalama, hedeflerini gerçekleştirmede sağlam adımlar atabilirler. 

[...]

Stresle Başetme Yolları

Stresle Başetme Yolları

İçerik güncelleniyor...

[...]

Takım Çalışması

Takım Çalışması

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

İçerik güncelleniyor...

[...]