İş ve Yaşam Koçluğu Eğitimi

İş ve Yaşam Koçluğu Eğitimi

Kimler Yaşam Koçu Olabilir ?

Eğitmenler, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Psikologlar, Öğrenci ve Aile konusunda uzmanlaşmak isteyen koçlar, sağlık çalışanları, kişisel gelişim alanında çalışmak isteyen kişiler ve eğitimden alacağı bilgilerle kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen kişiler Yaşam Koçluğu Eğitimine katılabilirler.

[...]

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Varolan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

[...]

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Özellikle boşanmış veya boşanma aşamasında olan bireyler, kalabalıklar içinde yalnız hissedenler, yenilenmek ve kendine dönmek isteyenler, güçsüz olduğunu düşünen ve bireysel yabancılaşmaya maruz kalanlar bu program yenilenmek, mevcut sorunlarınız ve daha sonra yaşanma ihtimali olan tüm sorunlarınızla nasıl baş edeceğinizi uygulamalı olarak fark ettirecek...

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Doğrudan insanların hayatına dokunan meslek gruplarından olan psikologların uygulama becerilerinin en üst seviyede olması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak kuruluşumuz psikologlarınca hazırlanan atölye faaliyetleri 6 oturum olarak yapılandırılmıştır. Atölye çalışmalarına psikoloji ve pdr öğrencileri ile mezunları katılabilmektedir. 

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Atölye çalışmaları uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmet mesleği odağında katılımcıların; bilgi, beceri ve yeteneklerini artırıp katılımcılara farkındalık kazandırırken öncelikle katılımcının kendine dönerek kendi sorun çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Buradaki dayanak “kendi sorunlarını çözemeyen sosyal hizmet uzmanı başkalarının sorunlarını çözemez”dir.   

[...]

Mesleğe Hazırlık Programları

Mesleğe Hazırlık Programları

Mavi Taç olarak Toplum, Aile, Çocuk odağında yürüttüğümüz projelerimizden olan “Mesleki Gelişim Atölyelerine” katılan Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Eğitim, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri öğrenci ve mezunlarına kendi alanlarına dair önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Gelişim Atölyeleri Mavi Taç tarafından sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca programlarımıza katılanlar arasından isteyenler Mavi Taç bünyesinde gönüllü porjelerde yer alabilmektedirler.  

[...]

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI çok yönlü kişilik envanteri ve oldukça kapmsalıdır. Uygulayan uzman ve uygulanan birey yönergelere sadık kalması durumunda geçerlilik oranı yeterince yüksektir.  Kişilik nitelikleri ölçen ve 550 sorudan oluşan test depresyon, paranoya, şizofreni, histeri vb. klinik alt testlere sahiptir. 

[...]

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitim koçları öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilirler, gelişim sürecinde onlara destek olurlar, öğrencilerin yatkınlıklarını keşfetmesini sağlayabilirler, TEOG, LYS, YGS vb. sınavlarda özgüven, iç disiplin, motivasyon konularında öğrencilere yardımcı olarak başarı oranlarını artırmalarına yardımcı olabilirler...

[...]

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun, sonucu düşünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan hareketler olarak tanımlanır.oyunun çocuk dünyasındaki önemi büyüktür.çocuk oyun yoluyla birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen bir yolla boşaltma olanağı bulur. Oyun terapisi eğitimi ile alanda çalışan meslek profesyonelleri ve ilgili ebevynlere yetkinlik kazandırmak amacı güdülmektedir. 

[...]

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Eğitimin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

[...]