Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler. İnsan sosyal bir varlıktır ve kişilik gelişiminin başladığı okul öncesi yıllar sosyal gelişim açısından kritiktir.  

[...]

İş Dünyası İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

İş Dünyası İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Drama, “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılması” olarak tanımlanmaktadır (San, 1996).

[...]

Meslek Elemanları İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Meslek Elemanları İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler.

[...]

Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Dramanın en önemli hedeflerinden biri toplumsallaşmayı sağlayarak toplumda hoşgörülü, empatik, demokratik bireyler yetiştirebilmektir. Toplumsal yapı içinde çocukların kurgusal düşünme biçimleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardım eder. Çocukların yaşamın ilk yıllarından itibaren bu becerileri edinmesi gelecekte sağlıklı ve refah içinde yaşayan bir toplum için son derece önemlidir.

[...]

Sporcular İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Sporcular İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler. İnsan sosyal bir varlıktır ve kişilik gelişiminin başladığı okul öncesi yıllar sosyal gelişim açısından kritiktir.

[...]

Yetişkinler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Yetişkinler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Dramanın en önemli hedeflerinden biri toplumsallaşmayı sağlayarak toplumda hoşgörülü, empatik, demokratik bireyler yetiştirebilmektir. Toplumsal yapı içinde çocukların kurgusal düşünme biçimleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardım eder. Çocukların yaşamın ilk yıllarından itibaren bu becerileri edinmesi gelecekte sağlıklı ve refah içinde yaşayan bir toplum için son derece önemlidir.

[...]

  • 1