Girişimcilik

Girişimcilik

Herkes girişimci olmak, çok para kazanmak, rahat bir yaşam ister ama sadece ister ve hayalini bile kurmaz ki hedefe dönüşen ilk adımı atabilsin, hayalleri olmayanın hedefi, planı ve haliyle hayata dair bir başarı olması beklenemez. Girişimci olmak istiyor ve biraz hayalini kurabiliyorsanız bu programı almanızı tavsiye ederiz. Unutmayın başkalarının hayallerine sermaye yatırmakla girişimci olunamaz. 



30 Haziran 2018 Cumartesi


GİRİŞİMCİ OLMAK

              Girişimcilik, insanda yaratıcılık ve risk alabilme gibi niteliklerin özellikle önem kazandığı üretken kabiliyetidir.

             Girişimcilik aynı zamanda ekonomik değerler yaratmak suretiyle hem para kazanma hem de toplumun ihtiyaçlarına uygun üretim/hizmette bulunma açısından toplumsal bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle girişimcilik ahlakı da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur

             Girişimci kendi iş yerinde geçerli olacak ahlaki ilkeleri mutlak surette işini kurarken tespit etmeli ve personel alımında, onların çalışmalarında ve müşteri ile firmalar arasındaki ilişkilerde bunlara göre davranılması zorunluluğunu bir iş yeri kültürü olarak benimsemeli ve benimsetmelidir. 

Karizmatik Girişimci

         Diğer girişimciler üzerinde sözünü geçirebilen onlara liderlik edebilecek yetenekte olabilen bir kişidir.

        Karizmatik girişimciyi diğerlerinden ayıran nitelikleri şu şekilde belirtebiliriz:

         -Alçak gönüllüdür.

       -Diğer insanlara kendilerini anlatmaları için fırsat tanır.

       -Dikkat etmeyecek şekilde yani frapan olmayan kıyafet giyer.

       -Yeniliklere açıktır.

       -Çevresindeki insanların kişisel sorunları ile ilgilenir.

       -Sabırlı ve fedakardır.

       -İşinin yanında eğlenceye, spora ve kitaplara zaman ayırır.

       -Zamanı çok iyi kullanır.

       -İnsanları ikna yoluyla yüreklendirerek yönetir.

       -Samimidir, yapmacık davranışta bulunmaz, çevresinde bu tür insanları barındırmaz.

       -Danışmaya önem verir, danışacağı kişileri titizlikle seçer ve danıştığı insanların fikirlerine önem verir.

       -Yanlış yaptığı işleri ve aldığı kararları açıkça söyler.

       -Söz ve davranışlardan doğan sorumlulukların bilincindedir.

       -Gönül almasını çok iyi bilir.

       -Güçlü bir inanç ve maneviyata sahiptir.

GİRİŞİMCİ KİMDİR?

        Müteşebbis, yasalar çerçevesinde hareket ederek en yüksek karı elde etmek, amacıyla hareket etse bile topluma da hizmet etmiş katkıda bulunmuş olur. Kar kuşkusuz müteşebbisin hakkıdır. Girişimin altında yatan temel motiftir.

GİRİŞİMCİLİK SİZE NE SAĞLAR?

        Girişimcilik zor ve yorucu bir meslektir, risklidir.Aynı oranda da kazançlı ve zevklidir. Kişi kazandıkça işini büyütecektir. Müteşebbislik yaratıcıyı yeniliğe zorlayan, insanı sürekli düşündüren bir uğraştır. Girişimci sürekli ‘daha çok’ ‘daha iyi’ ‘daha büyük’ peşinde koşan insandır.

       Girişimciliğin sağlayacağı diğer bir yarada tecrübe ve bilgi birikimidir. Hayat en iyi okuldur. Girişimci bu ortamda karar almak zorunda olan, uygulama sonuçlarına göre kararlarını sürekli gözden geçiren, olumlu ya da olumsuz bütün sonuçlara katlanan kişidir. Bu nedenle girişimci sürekli dikkatli, titiz ve araştırıcı olmak zorundadır.

       Girişimciliğin öğreneceği konuların sınırı yoktur. Mali ekonomik, Teknik hususlara ek olarak yönetim bilimi, insan ilişkileri, mevzuat ve siyasi olaylar, dünyadaki gelişmeleri izlemek zorundadır. Girişimcilik kendine güven duygusu kazandırır.        

Kişisel ve kurumsal gelişim eğitim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif etkinlikler, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Daha önceki eğitimlerimizden farklı örneklere ve hakkımızda basında çıkan haberlere ulaşmak için buraya ve renklendirilmiş ifadelere tıklayabilirsiniz.

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen ve uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linke göz atabilirsiniz. Kuruluş öykümüz ve amaçlarımız için buraya, sosyal medya ve diğerleri için renklendirilmiş alanlara tıklayabilirsiniz.    youtube   instagram   facebook     twitter