Ekip Çalışması ve Uyumu

Ekip Çalışması ve Uyumu

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkânsız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir



30 Haziran 2018 Cumartesi


Mavi Taç’ın temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar ve toplum demektir. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz hizmetler sunmaktayız ve bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri için tüzük çerçevesinde bağış kabul etmekteyiz. Ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz.   

Programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif etkinlikler, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir.  

Sunulan içerikler planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir.

Ekip Çalışması ve Uyumu

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkânsız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir.

a) Ekip Nedir?

Ekipler, etkin biçimde hedeflere ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların yaratıcı güçlerini, emek ve bilgilerini birleştirdikleri topluluklardır. Ekipler;

Organizasyonlarda projelerin yürütülmesi,

Karşılaşılan problemlerin çözülmesi,

Kararlar alınması,

Yapılan çalışmaları iyileştirerek yüksek kalite ve verime ulaşılması,

Çalışanların potansiyelinin değerlendirilmesi gibi hedeflerle kurulurlar.

b) Ekip Çalışmasının Faydaları

Çalışanların moral ve motivasyonunun yükselmesi,

Çalışanların sürekli iyileştirmeye teşvik edilmesi,

Hataları azaltarak kalitenin artırılması,

İletişimin iyileştirilmesi,

Çalışanların ait olma ve özgüven duygularının geliştirilmesi.

c) Ne zaman Ekip Kurulmalı?

Ekipler, sadece gerekli olduğunda ve bireysel çabalara kıyasla daha büyük fayda sağlayacağı durumlarda kurulmalıdır. Ekip çalışmasına ihtiyaç duyulduğunda öncelikle ekip üyeleri ve ekibin bilgi alabileceği kaynaklar belirlenmelidir.

Aşağıdaki durumlarda ekiplere ihtiyaç duyulmamaktadır:

Bir kişi tarafından verilebilecek kararlar için,

Kararların önceden bilindiği durumlarda,

Ulaşılan sonucun firma, grup ve bölüm başarısı için kritik olmadığı durumlarda,

Zaman kısıtlı olduğunda,

Proje büyük bir önceliğe sahip olmadığında.

Kısa vadeli, bölümlerarası, ortak hedefli ve hareket bazlı çıktılara yönelmek üzere oluşturuldukları zaman ekiplerden daha fazla yararlanmak mümkündür. Aşağıdaki durumlarda ekiplere ihtiyaç duyulmaktadır:

Daha çeşitli bilgi ile daha iyi sonuçlara ulaşıldığı durumlarda,

Sorunun bölümlerarası ya da çok yönlü bir yapıya sahip olduğu durumlarda,

Faaliyet sonuçlarının/kararların bölüm, grup ya da firma için kritik önem taşıdığı durumlarda.

Ekibin Gelişim Basamakları

Tanışma: Ekibin kuruluş aşamasında üyeler öncelikle birbirlerini tanımaya ve kabul edilebilir grup davranışlarını öğrenmeye çalışırlar.

Tartışma: Tartışma, belki de ekip gelişimindeki en zor aşamadır. Bu aşamada, üyeler, diğerlerinin fikirlerine ve yeni yaklaşımlara direnç gösterirler. Bir konuda anlaşama sağlansa bile tartışmalar devam eder.

Anlaşma: Tartışma aşamasının ardından üyelerde çatışmalara yapıcı yaklaşımda bulunma ve ekip içinde uyum sağlama çabası gözlemlenir.

Yapma: Bu aşamada üyeler birbirlerini daha iyi anlarlar; problemlerin belirlenmesi ve çözüm alternatifleri üzerinde durmaya başlarlar.

Ekip Liderinin Üyeleri ve Görevleri

Ekip liderinin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

Ekibi yönetmek, yürütülen faaliyetleri organize etmek,

Çalışmak için elverişli bir atmosfer yaratmak,

Ekip üyelerinin hedeflere yönelimini ve motivasyonunu sağlamak.

Ekip üyelerinin görevleri ise şunlardır:

Toplantılara düzenli olarak katılmak,

Karal alımına aktif katılımda bulunmak,

Üzerine düşen görevleri tüm ayrıntılarıyla yerine getirmek,

Başarılı Ekibin Özellikleri:

Ekiplerin başarıya ulaşması pekçok faktöre bağlıdır. Ekip üyeleri gözönünde bulundurulduğunda, aşağıdaki özelliklerin varlığı etkin ekiplerin oluşturulmasında büyük öneme sahip olduğu söylenebilir:

Süreç odaklılık:

Ekibin gerekli tecrübe ve yeteneğe sahip üyelerden oluşması:

Hedeflere bağlılık: Diğer ekip üyelerine ilgi gösterilmesi ve bireysel farklılıkların anlayışla karşılanması:

Sağlıklı iletişim:

Fikirlere özgürce katkıda bulunulması:

Ekip performansı hakkında geribildirim sağlaması:

Bir hedefe ulaşıldığında kutlamalar yapılması:

Çatışma görülen durumlarla başaçıkma:

Ekip Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıda ekip çalışmalarında sorunlar yaşanmasına neden olabilecek gereken bazı davranış kalıpları sıralanmaktadır:

Sahte görüş birliği: Toplantılarda bir kararı herkesin onaylamış gibi görünmesidir.

Çözülmeyen kişisel sorunlar: İki kişi arasında çıkan sorunlar tüm ekip üzerinde baskı yaratır. Bu tip çatışmalar çoğu zaman diğer ekip üyelerinin yardımıyla çözülebilir.

Kalıplaşmış toplantılar: Konular değişse bile ekip dinamiğinde bir değişme görülmemesidir. Böyle bir durumda bulunan üyelerin tepkileri çoğunlukla aynıdır ve tahmin edilebilir.

Müşteriyi unutmak: İç ve dış müşterileri gözardı etmek rekabette dezavantaj yaratır.

Eşit olmayan katılım: Ekibin her bir üyesinin fikri değerlidir. Bazılarının diğerlerine göre daha baskın olması, değerli kaynakların kullanılması anlamına gelir.

Gerçekçi olmayan beklentiler: Planlamada yada işin gerçekçi olarak organize edilmesindeki aksaklıklar ekibin müşterilerinin gözündeki saygınlığını kaybetmesine yol açar.

Kişisel ve kurumsal gelişim eğitim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif etkinlikler, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Daha önceki eğitimlerimizden farklı örneklere ve hakkımızda basında çıkan haberlere ulaşmak için buraya ve renklendirilmiş ifadelere tıklayabilirsiniz.

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen ve uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke göz atmanızı tavsiye ederiz.

Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linke göz atabilirsiniz. Kuruluş öykümüz ve amaçlarımız için buraya, sosyal medya ve diğerleri için renklendirilmiş alanlara tıklayabilirsiniz.    youtube   instagram   facebook     twitter