Kişisel Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA İMKANIYLA

TÜRKİYE'DE GELİŞTİRİLEN ve DEFALARCA UYGULANAN İLK SOSYAL HİZMET UYGULAMA ATÖLYESİ MAVİ TAÇ'TA

2018 SAMSUN ve İSTANBUL PROGRAMLARI ÖN KAYITLARI BAŞLADI

KPSS TEK ÇARE DEĞİL ÖNCE KENDİNİ KEŞFET SONRA MESLEĞİNİN GÜCÜNÜ FARK ET

Sosyal Hizmet Uygulama Atölyesi Mavi Taç'ın üzerinde en çok yoğunlaştığı çalışmaların en başında gelmektedir. Bugüne kadar 6 farklı grupla yapılan atölye çalışmaları son derece olumlu sonuçlar almıştır. Şöyleki; Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği (Mavi Taç) sivil toplum fikrinin ortaya çıkmasını sağlayan ve Mavi Taç'ın temel felsefesini oluşturan en önemli etmen bu programdır. Mavi Taç ise kurulduğu Eylül 2014 yılından bugüne ülkenin tamamına online terapi, tedavi ve danışmalık hizmeti sunacak kapasiteye ulaşmasıyla ne kadar güçlü bir sosyal hizmet müdahalesi olduğunu ıspatlamış durumdadır.  

Alınan bilgileri beceriye çevirebilme yeteneği gerektiren sosyal hizmet mesleği ile çocuk, ergen, birey ve aileyle çalışan diğer mesleklerin bu yeteneği ancak uygulamayla geliştirilebileceği ortadadır. Burada bahsi geçen "uygulama" kavramı program içeriğinde yer alan yaşanmış son derece travmatik ve örseleyici fakat çözüme kavuşmuş öykülerin disiplinli bir şekilde ciddiyetle canlandırılmasını ve katılımcılarla birlikte yeniden yapılandırılmasını vurgulamaktadır. Program bu özelliğiyle katılımcılara ön test uygulayarak sözlü sözleşme ve kurallar önlemi geliştirmiştir. Bu yöntemle bireysel farklılığı ve spesifik hassasiyetleri nedeniyle katılımcının süreçten olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, mevcut duygu durumu uygun olmayan talepler geri çevrilmektedir.    

KAZANIMLAR ÖZETİ

Kendilik, Değer ve Benlik Algısının Değişimi, Gelişimi

Kendi Yetenek ve Potansiyelinin Keşfi ve Artması

Kendi Sorunlarını Çözebilecek Farkındalığın Gelişmesi

Çalışmak İçin Hangi Sorun Alanına Yöneleceğinin Tespiti

Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Sorunlarla Baş Edebilme Becerisi

Etkin-Empatik Dinleme ve Görüşme Becerisi

Etkili İletişim, Beden Dili ve Sunum Becerilerine Sahip Olma

Birey, Grup ve Toplumla Çalışma Yöntem ve Tekniklerini Tam Öğrenme

Terapötik Yeteneklerin Gelişimi

Sosyal Gözlem Gücünün Artması

Psikososyal Sorun Alanlarına İlişkin Analitik Düşünme Becerisi

Doğru Zamanda Doğru Soruları Sorabilme Yeteneği

Toplumsal Çelişki ve Tutarsızlıkları Farketme

Her Şeyin Merkezinde Olan "Çocuk" Kavramını Anlama

Seansta mı, Sunumda mı, Projede mi Olacağına Karar Verme

İstihdam Çeşitliliği ve İmkanlarını Farketme

Kısaca Önce Kendi Hayatını Yönetme Becerisi Kazanma

Eğitici Eğitimine Katılma Fırsatı İle İsim Hakkı Mavi Taç'ta Olan Atölye Açma İmkanı

...ve devamında Mavi Taç Desteği...

YÖNTEM:

Programın tamamı sosyal grup çalışması (sosyal terapi) tekniğiyle canlandırma, ısınma oyunları, yaratıcı drama, ekip çalışması, beyin fırtınası, interaktif uygulamalar  ve en güncel yöntemlerle çevrili olup anlat-dinle-not al-slayt oku vb. geleneksel yöntemlerden oldukça uzak ve teorik bilgi aktarımı yok denecek kadar azdır. Özetle katılımcıya yönelik genelde yapılanın ve bilinenin aksine önce uygulama becerisi aktarılmakta akabinde kısmen tanımlar sunulmaktadır. Program içeriğine dair herhangi bir yazılı döküman ve materyal bulunmamakta ve bu haliyle Mavi Taç'a has özgün içeriğe sahiptir. Programın mevcut yöntemi aynı zamanda en güçlü yanıdır. Diğer güçlü yanları; daha önce bir çok kez uygulanmış olması, üniversite tarafından sertifikalandırılıyor oluşu, sosyal terapi müdahalesi ile eğitimden çok farkındalık geliştirerek yarattığı güçlenme etkisi, devamında Mavi Taç'ta gönüllü olma fırsatı ve eğitici eğitimi ile programı açma yetkisidir.    

DAYANAK ve AMAÇ:

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre SAĞLIK: Bireyin Bedenen, Ruhen ve Sosyal Bakımdan Tam Bir İyi Olma Halidir.

Mavi Toplum Aile Çocuk Derneği Kuruluş Tüzüğü İlgili Maddeler

Uygulama Becerisi Şart Olan Mesleki Bölümlerin Açık Öğretimde Yaygınlaşması

Mezun Sayılarının Çoğalması ve Rakebetin Artması

Kamunun İstihdam Olanaklarının Yetersiz Kalması

Atama Sorunu Nedeniyle Mezuniyet Sonrası  Bireyin Kendini Gerçekleştirmek İçin Zaman Kaybetmesi

Çocuk, Ergen, Birey, Aile ve Toplumun Sosyal Hizmet (Sosyal Terapi) Müdahalesinin Güçlendirici, Geliştirici, Tedavi Edici, İyileştirici, Değiştirici, Dönüştürücü Etkisine İhtiyacının Olması

Mesleği Gereğince Sorun Çözmeye Aday Bir Grubun Kendi Çözüm ve Alternatiflerini Kendisinin Üretebileceğinin Kanıtlanması

İÇERİK:

Beklentiler, Ön Test, Tanıtım, Tanımlar

Tanışma Sözleşme Kurallar İddiaya Giren Var mı? Mış Gibi Miş Gibi Sahte mi Gerçek mi Donanım Var Hallederiz Abi Rahatla Biraz Çocuk Gibi Adam/Kadın Kendi Olsa Ya Biraz Değer İlgi Başkası  Bağ Bağlı Bağımlı Olmazlar Duvarlar Kalıplar Beklentiler Sunulanlar Bulunanlar Ne Dedin Empati mi? Tercihlerim Seçimlerim Kararlarım.. Pardon? Hayat mı Seni Sen mi Hayatı... En Vahşi Tür Hangisi? Bay/Bayan Parfümleri Buyrun Sen Hiç Pişman Oldun mu? Gözün Arkada Kalmasın On Kere Dokuz Kaç Eder? Duydun mu Anladın mı Dinledin mi Anlamadın Baktığında Ne Görüyorsun? Bilmeden İnanmak mı Sanmak mı? Yükle Anlamları Gelsin  Toplumsal Öğreti Ya Tutarsa Düğün Dernek Organize İşler Ve Ders Zili Çalar Türkü mü Uzun Hava mı? Sosyal Gözlem ve Öngörü Rest Kabul Eleştiri Ön Yargılarınızdan Kurtulmayın Uzaylı Gören Var mı? Kadınlar Günü mü? Doğru Bilinen Yanlışlar Büyüklere Karşı Gelinmez Onunla Evlenmesem Ölürüm Yeni İcadın mı? Bir Oğlum Olsa Keşke Bugün Okulda Ne Yaptın? Haydi Ortaokula Gidelim Bu Zamanda Böylesi Zor Bulunur Hayaller Hedefler Var mısın Yok musun? Yaşlı Çocuklar Günü Soru Doğruysa Bırak Cevabı Olmasın İletişimin Kadarsın  Çook Çocukça Yahu Farkında mısın? Şifreyi Söyle Yorma Beni Senden Önce/Sonra Düşündün mü Üşendin mi? Gözünün İçindeki Ben mi Sen mi? Saymayı Öğreniyoruz Hem Cahil Hem Tembel Hem Bilge Tekelci Kurnaz Hınzır Bilginler Ben Kimim... Sen Biliyor musun? İlk Görüşte Aşk  Çok İnsan Çok Sorun Çok Çözüm GTT TGT TTG Bilen Var mı? Biz Etik Sen Etik  İnsanlar ve Kura(L)(M)lar Aklın Yolu Birdir Ahmet Can Oyun Terapisinde Mehmet Can Cümle Tamamlama Testinde Ve İlk Travma; Çiçek Olun Zehirli Köy Suyu  Benim Babam Yok ki Dananın Doğum Günü Anan Güzel mi Senin? Kuyruklu Yıldız  Adı: Çilem, Soyadı: Bitmez Beş Yıl Sık Dişini Ses Teması(!)  Göz Tonu (!)  Omuzlar Dik Karın İçeride  Duruş ve Sunumlar Bir Saniyede Kaç Saat(!) Var? Az Laf Çok İş Sistem Çevresinde Güçlendirme Kaynağı Bilgi Güçtür, Bilinç Her Şey Bakalım Başka Neler Var Bilişimde Devre Arası Raporlar Çeşitleri Türleri Kurumlar Sistemler ve Yaklaşımlar Avantaj mı Dezavantaj mı Fal Terapi, Nur Terapi Üfterapi, Ofterapi, Sopa Terapi Plan Program Proje Sunuşlar Duruşlar Görüşler Bakışlar  Müdahale Planı İşte Şimdi Oldu Artık Ne Yapacağını Biliyorsun…

Son Test, Son Görüşler, Son Değerlendirme, Kapanış ve Sertifika Yemeği

Samsun İçin Porgram Takvimi; 29 Eylül Cumartesi, 6 Ekim Cumartesi,  13 Ekim Cumartesi, 20 Ekim Cumartesi,  27 Ekim Cumartesi, 3 Kasım Cumartesi, 10 Kasım Cumartesi, 17 Kasım Cumartesi günlerinde toplam 8 tam gün planlanmıştır. 

İstanbul İçin Program Takvimi; 01-02 Aralık, 08-09 Aralık, 15-16 Aralık, 22-23 Aralık tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde 8 tam gün planlanmıştır.

Sosyal grup çalışması yöntemiyle oluşturulmuş programdan üst düzey faydalanılması amacıyla kontenjan 15 kişi ile sınırlı tutulmuştur.

Programın birinci günü memnuniyetsizlik belirten katılımcıya koşulsuz olarak yaptığı ödemenin tamamının iade edilmesi imkanı bulunmaktadır. 

Program Mavi Taç'ın Kurucusu Cesur CEYLAN tarafından yürütülmekte gerekli görüldüğü durumlarda alanında kendini kanıtlamış profesyonellerden destek alınmaktadır.

Üniversite tarafından sertifikalndırılma imkanı olan programın devam zorunluluğu bulunmaktadır.

İletşim, Kayıt, Diğer Tüm Detay ve Ayrıntılar İçin: 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362

NOT: Sosyal Hizmet Mezun ve Öğrencilerine İndirim Uygulanmaktadır. 

Mavi Taç Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Aşağıdaki İçeriğe Bakabilir veya Bizi Sosyal Medya Hesaplarımızdan Takip Edebilirsiniz.

 

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği          
IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51