Kurumsal Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık

Kaynak Yönetimi

BİLGİ VE DEĞER

Küreselleşen ekonomi, bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve birçok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olmaları ile birlikte firmaların farklılık yaratan rekabeti sağlayan hatta bu rekabette öne çıkmasını sağlayan en önemli unsur sermaye ve insan faktörüdür. Kaynak yönetimi programında sermaye, çevresel koşulllar, hizmet grubu, arz edilen, insan ve diğer her şey varken asıl önemli iki kavramın "BİLGİ ve DEĞER" olduğu ön kabulü içermektedir. 

MODÜL I - İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE İŞ ANALİZLERİ

Norm kadroların belirlenmesi ve çalışanın kendi görev ve sorumluluklarını bilerek çalışması geleceğe yönelik dinamik kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi...

MODÜL II - SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

Kurulması ile yanlış personel seçimi veya pozisyon kapatmaların getirmiş olduğu tüm zararları ortadan kaldırarak doğru işe doğru insanın yerleştirilmesini sağlayan sistemin kurulması…

MODÜL III - EĞİTİM VE GELİŞTİRME SİSTEMİ

Çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması, kariyer yönetimi sistemi ile organize olarak kimin ne zaman hangi eğitime ihtiyacı olacağının tespit edilmesinin sağlanması…

MODÜL IV - PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

Mevzuat, ücret yönetimi, kariyer planlama ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi şirket içi tüm sistemlerin, tüm departmanların işleyişini ve sorunlarını İK ve yönetime yansıtan ve bunun gibi onlarca önemi…

MODÜL V - KARİYER YÖNETİMİ SİSTEMİ

Çalışanların iş tatmini gelecek hedeflerinin sağlanması yanında kariyer planlama sistemi ile geleceğe yönelik oluşabilecek tüm yönetim ve diğer kademe personel ihtiyaçlarının içeriden karşılanması gibi...

MODÜL VI - ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMİ

Özellikle kriz sonrası çok önemli hale gelen ücret yönetimi sistemi, ücret adaletinin sağlanması, kimin hangi yetkinlik ve kademelerde hangi derecelere sahip olup ne gibi ücretler alacağının belirlenmesi ve diğer tüm İK süreçlerinin birbiri...

MODÜL VII - ÇALIŞMA MEVZUATI VE ÖZLÜK İŞLERİ

Tüm yasal süreçlerin hatasız ve belirli bir düzen içerisinde işleyişini sağlamak, oluşabilecek tüm yasal anlaşmazlıkların oluşmadan önlenmesi gibi birçok konuda firmaların en önemli konularından biri olan... Daha bunun gibi bir çok fonksiyonun ve önemi olan İK sisteminin şirketinize entegre edilmesinin, firmanıza katacağı değerleri yaşamak ve kurumsal bir yapı ile geleceğe kararlı, güçlü adımlarla ilerleyen bir şirket için, insan kaynakları sistemi kurulması olmazsa olmaz denebilecek bir duruma gelmiştir.
Çalışanlar insan kaynakları sistemine sahip olmayan, personel konularına önem vermemiş firmaları, bu sistemleri kurmuş ve çalışanına değer veren firmalara geçiş sürecinde sadece bir basamak olarak görmeye başlamışlardır. Bu da motivasyon düşüklüğü,mutsuz ve verimsiz çalışanların yanında sık sık iş değiştiren personelin yarattığı zararla işverenleri baş başa bıraktığı gibi diğer tüm yönetici ve çalışanları da zor durumda bırakmaktadır.

 

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği         
 IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51