Yaratıcı Drama Eğitimi ve Uygulamaları

Meslek Elemanları İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama, “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman soyut bir kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği süreçlerde anlamlandırılması ve canlandırılması” olarak tanımlanmaktadır (San, 1996).

Drama “yaparak yaşayarak öğrenme” açısından en etkili yöntemlerden biridir. Drama süreçlerinin içinde yer alan birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Drama oyunsu özellikler taşır ve oyunun gücünü kullanarak çocukların yaratıcılığını destekler. İnsan sosyal bir varlıktır ve kişilik gelişiminin başladığı okul öncesi yıllar sosyal gelişim açısından kritiktir.  Dramanın en önemli hedeflerinden biri toplumsallaşmayı sağlayarak toplumda hoşgörülü, empatik, demokratik bireyler yetiştirebilmektir. Toplumsal yapı içinde çocukların kurgusal düşünme biçimleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarına yardım eder. Çocukların yaşamın ilk yıllarından itibaren bu becerileri edinmesi gelecekte sağlıklı ve refah içinde yaşayan bir toplum için son derece önemlidir.

Çocuklar okul öncesi dönemden başlayarak drama çalışmalarına katılabilirler. Çocuklar üç yaşını tamamladıktan sonra sosyal gelişimlerinde ivme yaşarlar. Arkadaşlarıyla bir arada olmaktan grup oyunlarına katılmaktan hoşlanırlar. Drama çalışmalarına 4 yaşından itibaren basit rol oynama ve doğaçlama çalışmalarıyla başlanabilir. Drama çalışmalarına erken yıllarda başlamanın çocuklar açısından oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Aşağıda yaratıcı dramanın sağladığı yararlar sıralanmıştır.

Yaratıcı drama,

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir
 • Problem çözme becerilerini geliştirir
 • Dil becerilerini destekler
 • Olaylara ya da durumlara farklı bakış açıları geliştirmeyi sağlar
 • Sosyal gelişimi destekler
 • Empati yeteneğini geliştirir ve iletişimde gerekli temel becerileri kazandırır
 • Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olarak dürtülerden yararlanmayı öğretir
 • Özgüven, özsaygı, özdüzenleme becerilerini geliştirir
 • Kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlamayı sağlayarak duygusal gelişimi destekler
 • Bireyin olumsuz duygularından uzaklaşmasına yardımcı olarak duygusal rahatlık sağlar
 • Farklılıklara saygı duyar
 • Sözel ve sözel olmayan iletişim unsurlarını öğrenmeyi sağlar
 • Bedenini çok yönlü kullanarak keşfetmeyi ve bedeninin sınırlarını fark etmeyi sağlar
 • Sanata olan eğilimi artırarak bireyin estetik algısını geliştirir

                                                                                                                                         

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği          
IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51