Yaratıcı Drama Eğitimi ve Uygulamaları

Yetişkinler İçin Yaratıcı Drama Eğitimleri

Yetişkinler İçin Drama

İnsanlar doğuştan itibaren toplumsal bir yaşamın içinde yerini alır. Toplumsal yaşamın doğal seyri içinde birey olarak insan pek çok dramatik durum içinde kendini bulur. Dramatik durumda bir “durum” söz konusudur. Bu durum bir sorunu barındırır. Dramatik durumun gelişimi söz konusu sorunun çözümü konusunda başlangıç, ilerleme ve sonuç yönünde gelişmelidir. Bu gelişme de ancak birinin ya da birilerinin mevcut duruma karşı bir tepkide bulunmasını gerektirir (Adıgüzel, 2013). Karşılıklı etki-tepki süreci gerilim ve çatışmaya neden olur. Drama atölyelerinde günlük yaşamın seyrinde doğal olarak içinde bulunduğumuz çatışmaları katılımcıların yaşantılarından yola çıkılarak ve mevcut sorunlar kurgusal bir dünyada yeniden ele alınarak yaşamın bir nevi provası yapılmaktadır. Bu süreç oyun oynamayı, doğaçlamayı, rol oynamayı içine alarak bireylere duygusal rahatlama hissi de kazandırmaktadır. Ayrıca bireylere mevcut durumları, olayları ya da sorunları farklı bakış açılarıyla, bir grubun içinde yeniden değerlendirme şansı yaratılmaktadır.

Drama çalışmalarının genel amaçları Adıgüzel (2013)’e göre aşağıdaki gibidir:

  • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme
  • Kendini tanıma, gerçekleştirme ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirme
  • Demokratik tutum ve davranış geliştirme
  • Estetik davranışlar geliştirme
  • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisi geliştirme
  • İş birliği yapabilme- birlikte çalışma becerisi geliştirme
  • Sosyal duyarlık yaratma
  • Duygunun sağlıklı biçimde boşalımı ve kontrolü
  • Dil gelişimi, sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirmedir.

Özetle, insan ilişkilerinde daha iyi iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyebilen, bedenini ve bedeninin sınırlarını tanıyan, iş birliği kurabilen ve grupla öğrenme sürecinin içinde yer almayı başarabilen ve kim olduğuyla ilgili sorularına yanıtlar bulabilen bir birey olma yolunda drama çalışmalarının önemli katkıları bulunmaktadır. Drama çalışmalarına katılmak oyunculuk becerisi gerektirmemektedir. Drama çalışmaları drama alanında bilgi birikimine sahip ve uzmanlaşmış bir lider tarafından katılımcıların sosyokültürel özellikleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanmaktadır. Bu nedenle 7’den 70’e herkes drama çalışmalarına katılabilir. Drama çalışmalarının içinde olmak için hiçbir zaman geç değildir.

Kaynak:

Adıgüzel, Ö (2013). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

                                                                                                                                         

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği          
IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51