Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Boşanmış bireyler ve boşanma sürecinde olanlar, Yalnız hissedenler, Yenilenmek isteyenler, Güçsüz olduğunu düşünenler, Artık kendim için birşey yapmalıyım diyenler ve...4 Şubat 2017 Cumartesi


MAVİ TAÇ FARKINDALIK ATÖLYESİ

 1. Grup Kurallarının Belirlenmesi, Tanışma, Rumuz Seçimi, Yol Haritası, Program İçeriği, Ön Test ve İlk Ödev.

 2. Kararlarımı Ben mi Veriyorum?

 3. Senden Önce, Senden Sonra; Tanımlar ve Kavramlar.

 4. Değişim Kaçınılmaz mı?

 5. Beklentiler neydi? Peki ya Sunulanlar ve Bulunanlar?

 6. Aslında Ne İstiyorsun? Bu İstek Karşısında Ne Yapıyorsun?

 7. Çocuklaşmayı Bilmeyen Çocukları ve Yaşamı Anlayabilir mi?

 8. Acaba Ne Derler? Olmazlar... Duvarlar... Kalıplar...

 9. Normal mi? Anormal mi? Kime Göre? Neye Göre?

 10. Her Son Yeni Bir Başlangıç mı?

 11. Arkaya Bakarak Yürünür mü?

 12. Zaman; Şifa mı? Cefa mı?

 13. Gözünün İçinde ki "Ben" mi "Sen" mi?

 14. Son Test, Değerlendirme, Düşünceler ve Kapanış.

Uygulayıcı Uzman: Cesur CEYLAN (Samsun Aile Mahkemesi Sosyal Hizmet Uzmanı – Mavi Taç Kurucu Başkanı)

Uzman Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız:    http://mavitac.com/yonetim-30-cesur_ceylan.html

Uygulama Şekli:

 • Belirtilen her başlık haftada bir kez 3 saat boyunca atölye gündeminde detaylandırılmaktadır.

 • Sosyal grup çalışması temelinde yürütülecek atölye faaliyetleri drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif etkinlikler, beyin fırtınası, ekip çalışması ve uygulamalarla sürdürülmektedir. 

 • Çalışma içeriğinde amaç doğrultusunda uygulama ödevlendirmeleri yapılmaktadır.

 • Çalışma başında ve sonunda yapılacak olan testlerle bireysel kazanımlar ortaya konulmaktadır.

 • Program toplam süresi 42 saattir.

 • Program sonunda tüm katılımcılara Mavi Taç sertifikası verilmektedir. 

Amaç ve Hedefler:

            Bireyler yaşam içerisinde kaçınılmaz olarak birtakım psikososyal sorunlar yaşamaktadır. Boşanma bunlardan biri fakat yalnızlaşma da ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Kaynağında belki iletişim sorunu belki doğru bilinen yanlışlar vardır. Günümüzde bireyler kronikleşen depresyona maruz kalmakta ve geçici etkiye sahip antidepresanlardan medet ummaktadır. Boşanma, bireysel yabancılaşma, yalnızlık hissi, güven sorunu, güçsüzlük duygusu, başlamak için ilk adımı atamama ve motivasyon düşüklüğü vb örneklerde bireyler çoğunlukla hem kendilerine hem de etraflarına karşı doğru öngörü ve çözümlemelerde bulunamadığı için sistematik ve telafisi güç başka problemler ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerin geçmesi için her şey tamamen "zamana" teslim edilmektedir. Bu durumda problemin üstesinden gelen "kişinin kendisi" olmadığı gibi “zaman” da sadece problemin üstünü kapatmaktadır. Kırılganlığı devam eden "birey" haliyle benzer sorunlarla karşılaştığında ne yazık ki problem daha da sarsıcı ve örseleyici olabilmektedir.   

Bu atölye çalışmasında amaç bireylerin doğru soru sorma becerisini artırmak temel hedefinde doğru cevaplara kolay ulaşmasını sağlayarak sorun çözme kapasitesinin artmasını sağlamaktır. Sorun çözme becerisini artıran bireyin: çocuklarlar, yetişkinler ve diğer sosyal çevresiyle etkili, sağlıklı ve kalıcı iletişim kurmasını sağlamak, karşılaşacağı başka problemlerle kolay baş etmesini desteklemek, kararlarını kendisinin vermesini sağlamak, farketme düzeyini artırmak, bütün sorunların kaynağı stresi kontrol altına alma becerisi geliştirmek, yaşamın analizini kendi analizinden yola çıkarak kolayca yapmasını desteklemek, özetle katılımcının kendisini yenileyerek "kendine dair yolculuğun" ilk adımını atmasını sağlamaktır.

Katılımcılarla program öncesi bire bir görüşmeler yapılarak varsa bireysel tereddütler üzerinde durularak soru işaretleri giderildikten sonra bireyin programa katılıp katılmayacağı birlikte kararlaştırılacaktır. 

Program tamamen planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Mavi Taç’ın temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar ve toplum demektir.

Kendin için bir şey yap ve programa başvur. Yapacağın tek şey aşağıdaki numaralardan birini arayarak bilgilerini bırakmak olacaktır.

Cesur CEYLAN (Sosyal Hizmet Uz.): 0532 333 17 87 

Mavi Taç Tel: 0850 840 84 55 

NOT: Talepler alınıp gruplar oluştuktan sonra program gün ve saatlerine tüm grup üyeleriyle birlikte karar verilecektir. 

Aşağıda Kurucumuc Cesur CEYLAN’ın geçmiş programlarından görüntüler bulabilirsiniz.