Sosyal Terapi

Sosyal Terapi

Sosyal Terapi;

Ülkemiz için yabancı bir kavram gibi dursa da gelişmiş ülkelerde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılır ve çıkış noktası Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımıdır. Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; bireyin bedenen, ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyi olma halidir. Bu tanım ise İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olmasına dayanır. 

[...]

  Yazar : Mavi Taç
Pedagog

Pedagog

Pedagog; insanlar arasında çocuk psikoloğu anlamında kullanılmaktadır fakat kavram eğitimci veya eğitim bilimci anlamına gelmektedir. Ülkemizde doğrudan Pedagoji bölümleri bulunmadığı için kimlere Pedagog denileceği soru işaretidir. İstisnai olarak Aile Mahkemeleri Kuruluş Kanununda geçen Pedagog ifadesi karşılığında bu kadroya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunları atanmaktadır. 

[...]

  Yazar : Mavi Taç
Psikolog

Psikolog

Psikolog

“Psikolog” diyince genel olarak aklımızda neler canlanıyor?

Bir meslek ismi, psikoloji bölümünü bitirmiş kişi, anlayan, dinleyen, çözüm üreten, sorun çözen…

Belkide; dorğudan “evet sizin çocukluğunuza inmek lazım” şeklinde ilk cümleyi kuran çoğunlukla orta yaş üzeri ellerini birleştirerek bilge poz veren kişi…

[...]

  Yazar : Mavi Taç
Aile Mahkemelerinde Uzmanlık

Aile Mahkemelerinde Uzmanlık

Bilindiği üzere ülkemizde aile mahkemeleri kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 4787 sayılı, 09/01/2003 tarihli Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un ilgili maddeleri gereğince nüfusu 100 bin ve üzerinde olan tüm il/ilçelerde hızla

[...]

  Yazar : Cesur Ceylan
Öze Dönersek

Öze Dönersek

Bir kadına en güzel yakışan giysi özsaygıdır, bir erkeğe güven duyulmasının en önemli ölçütlerinden biri de, bir çocuğun başarılı ve mutlu olmasındaki en önemli faktör de özsaygıdır. [...]

  Yazar : Gaye Özmen
Ne Kadar Değil Ne Yaptın Demeliyiz

Ne Kadar Değil Ne Yaptın Demeliyiz

Herhangi bir konuşmada yada sözleşmede, iş yerinde yada sosyal hayatta ne yaptığımız hiç kimseyi ilgilendirmiyor ne kadar yaptığımız ise herkesi ilgilendiriyor. [...]

  Yazar : Oğuzhan Eyilik