İletişim ve Güven Problemleri

İletişim ve Güven Problemleri

Güven problemi iletişim becerisiyle yakından ilişkili olup bireyin, kendisine ve yeteneklerine karşı olumsuz tutum içine girmesi olarak özetlenebilir. Özgüven eksikliği bazı psikolojik rahatsızlıklara kaynaklık ederler. aynı zamanda güven eksiliği olan kişiler yapacakları ve yapamayacakları şeylere karşı olumsuz yaklaşımı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu durumdan kurtulmak zor değilken olumlu adım için farkında olmak ve Mavi Taç'ı aramak yeterli olacaktır. 

Kişinin, kendisine ve yeteneklerine karşı olumsuz tutum içinde olmasıdır. Özgüven eksikliği bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni olabiliyor. Bazı psikolojik rahatsızlıkların ise sonrasında ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Özgüven eksiliği olan kişiler yapacakları ve yapamayacakları şeylere karşı olumsuz yaklaşım içindedirler.

 

[...]

Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

Günlük yaşantı içinde her insan zaman zaman kendini kaygılı hissedebilir. Kısıtlı zamanda yetiştirilmesi gereken acil işlerin olması, yetişilmesi gereken önemli bir randevuya giderken trafikte sıkışıp kalmak, sessiz bir ortamda otururken aniden yüksek bir ses duyulması ya da ilişki problemleri yaşandığı zamanlar günlük hayatta yaşanabilecek kaygı yaratan durumlara örnek olabilir.

[...]

Kendilik ve Değer Algısı

Kendilik ve Değer Algısı

Program "Sen Kimsin" sorusuyla başlamaktadır. Olmak istediğin kişi mi, olmanı istedikleri kişi mi, olduğunu sandığın kişi mi, hiç kimse mi ve dahası... "Kimim ben ve ne istiyorum" sorularına cevap bulduktan sonra "değer" kavramını irdeleyerek kişiye özel sonuçlar ortaya konulmaktadır. 

[...]

Madde Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Bağımlı, madde kullanımına ara verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde kullanım sıklığını ve dozunu artırır.

Aşağıdakilerden sadece 3'ünün 12 aylık bir süre içerisinde görüldüğü kişi bağımlıdır.

[...]

Mesleki Gelişim Atölyeleri

Mesleki Gelişim Atölyeleri

Mavi Taç olarak Toplum, Aile ve Çocuklar odağında yürüttüğümüz çalışmalrımızda olan “Mesleki Gelişim Atölyelerine” katılan Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Eğitim bölümleri, Sosyoloji, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri öğrenci ve mezunlarına kendi alanlarına dair önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Gelişim Atölyelerinin bazıları Mavi Taç tarafından sertifikalandırılmakta bazıları ise iş birliği yapılan STK, üniversite veya kamu kurumlarınca sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca programlarımıza katılanlar arasından isteyenler Mavi Taç bünyesinde gönüllü porjelerde yer alabilmektedirler.  

[...]

MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI (Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra, Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenirlilik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Test, uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartır. 

[...]

Nefesi Doğru Kullanma

Nefesi Doğru Kullanma

Nefes almak iki nedenle çok önemlidir, ilki vücudumuza ve organlarımıza yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereksinim duydukları oksijeni sağlar, ikincisi ise vücuttan atılması gereken atık ve toksinlerden kurtulma yoludur.

[...]

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Aslında kişinin gerçeklik duygusunun bozulmadığı ve kişinin doğru olmadığını bilmesine rağmen gerçeklik duygusunun korunduğu takıntılı düşüncelere obsesyon (takıntı) denir. Tür ve çeşitleri kişiden kişiye farklılık gösterirken çözüm yolları da yine kişye göre farklılaşmaktadır. 

[...]

Özgüven Problemleri

Özgüven Problemleri

Kişinin, kendisine ve yeteneklerine karşı olumsuz tutum içinde olmasıdır. Özgüven eksikliği bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni olabiliyor. Bazı psikolojik rahatsızlıkların ise sonrasında ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Özgüven eksiliği olan kişiler yapacakları ve yapamayacakları şeylere karşı olumsuz yaklaşım içindedirler.

[...]

Panik Atak

Panik Atak

Bir panik atak, sizi ölmek üzere olduğunuz hissine kaptırır, ancak genellikle ataklar zararsızdır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, altta yatan bir fiziksel nedeni dışlamak için tıbbi bir takım yardımlara ihtiyacınız olabilir.

[...]