Ağlama Krizleri

Ağlama Krizleri

Çocuklar; istekeri anında yerine gelsin beklentisine sahiptirler ve uzun uzun açıklamaları dinlemek pek de onlara göre değildir. Çünkü isteklerini sorgulayabilme ve erteleyebilme becerisi henüz gelişmemiştir. Konuşma becerisini kazanana kadar ağlamak; olağan bir iletişim biçimi olarak algılanır. 

[...]

Akran Zorbalığı

Akran Zorbalığı

Günümüzde ve ne yazık ki ülkemizde de giderek yaygınlaşan ve gündemin en vahim konusu haline gelen şiddet ve saldırganlık, tarih dönemleri boyunca en ilkel topluluklardan, en çağdaş toplumlara varıncaya kadar dünyanın her yerinde kendini göstermektedir. Araştırmalar akran zorbalığının, çocukların sağlıklı gelişimine yönelik önemli bir tehdit oluşturduğunu ve çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkisinin yetişkinliğe de taşınabildiğini göstermektedir.

[...]

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis)

Her on çocuktan birinde görülen alt ıslatma, erkek çocuklarına göre kız çocuklarında daha sık rastlanmaktadır. Görülme sıklığından da anlaşıldığı gibi önemli bir orana sahip olan alt ıslatma, çözüm bulma geciktikçe hem aile, hem de çocuklar açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

[...]

Anaokulundan İlkokula Geçiş

Anaokulundan İlkokula Geçiş

İlkokul birinci sınıfa başlamak çocuğunlukla oyun alanından uzaklaşıp aniden yoğun kurallarla çevrili bir sistemin içine girerken çocuklarımız için zorluklar doğurmaktadır. Bu nedenle çocuğunuzun; fiziksel, sağlık, motor becerileri, öğrenmeye hevesli olma, genel bilgi ve beceriler, dil gelişimi alanlarında, ilkokula başlamaya yeterli olduğundan emin olun. Değilseniz eğitim kurumu ya da uzmanlarla iş birliğine girmekten kaçınmayın.

[...]

Boşanma Öncesi ve Sonrası Destek

Boşanma Öncesi ve Sonrası Destek

Çocuklar anne-babalarının boşanmasından dolayı üzüntü yaşarlar ve kaygı duyarlar. Bu süreç bilinçli ve hassas yönetilemezse telafisi güç başka sorunlara neden olabilriz. Çocukların bu süreçte zihinleri karışır ve bu ve benzeri soruları sormaya başlarlar. Eğer annem babam birbirlerini artık sevmezlerse beni de mi sevmeyecekler? Acaba annemde kalırsam babam üzülür mü? Benim yüzümden mi boşanıyorlar? Mahkeme sürecini beklemeden uzmanlarımızdan destek almak sonrsası için size ve çocuklarınıza büyük kazanımlar sunacaktır. 

[...]

Boşanma Sürecinde Çocuklar

Boşanma Sürecinde Çocuklar

Çocuklar açısından atlanmaması gereken bir diğer nokta da, şahsi ilişkinin kurulmasına dikkat edilmesidir. Çocuk, velayeti altında olmadığı ebeveyniyle görüşmeli ve sürecin mağduru olmamalıdır. Bu dönemde çocukların örselenmesine müsade etmeden, yaşanılan sıkıntının, anlaşmazlığın karı-koca arasında olduğu unutulmamalıdır.

[...]

Boşanma Sürecini Yönetme

Boşanma Sürecini Yönetme

Çocuklu evliliklerde boşanma sürecini yönetebilmek iki kat daha önem arz etmektedir. Öfkeli taraflar ne yazıkki çocuğunlukla birbirini hedef almaktan çocuk ve/veya çocuklar ikinci planda kalmakta, önemli olanın süreçten çocuğun örselenmeden çıkmasıdır. Bu bilince sahip ebevaynlerin mutlaka Mavi Taç ile iletişim kurmasını tavsiye ediyoruz. 

[...]

Çocuğunuzun Baskın Zeka Türü

Çocuğunuzun Baskın Zeka Türü

Çocuğunuzu biraz gözlemleyerek ve öğretmenlerinden bilgi alarak çocuğunuzun baskın zeka çeşidini anlamanız mümkün olacaktır. Çocuğunuzun zekâ türünü anlayarak onun meslek seçimine ve verimli ders çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Gardner tarafından ortaya atılmıştır.

[...]

Çocuk ve Ergen Problemleri

Çocuk ve Ergen Problemleri

Çocuklar ve ergenler çeşitli karmaşık yapılara sahiptirler.  Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir birey haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler.  Pek çok çocuk ve ergen büyürken farklı durumlarla karşılaşırlar ve bazı durumlarda yardıma ihtiyaç duyabilirler. 

[...]

Çocuklara Yönelik Eğitimlerimiz

Çocuklara Yönelik Eğitimlerimiz

Çocuklarımız için yaş gruplarına göre yapılandırılmış gelişim odaklı eğitim başlıklarını aşağıda bulabilir, ayrıca taleplerinizi bildirebilirsiniz. 

[...]

Haber Ara