Birebir Liderlik Programı

Birebir Liderlik Programı

Öncelikle bilinmesi gereken liderlik olgusu üzerinde tam olarak bir görüş birliğinin olmamasıdır. Liderlik zor ve karmaşık bir olgudur.  Temel zorluk liderin etkisinin algılanmasının bir ölçüde sübjektif olduğu, liderin bir anlamda başkalarının onu lider algılaması ile lider olabildiği ve bu sürece belli bir ilham kattığı gerçeğidir. 

[...]

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Bireyin, başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yetişkin personel ve nitelikli insan gücünü işletmede tutabilmek ciddi bir sorundur. Bugün nitelikli işgücü, ancak gelişmeye açık bir kariyer yönetimi ile işletmede tutulabilmektedir. 

[...]

Ekip Çalışması ve Uyumu

Ekip Çalışması ve Uyumu

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkânsız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir

[...]

Empatik Beceriler

Empatik Beceriler

Günümüzde "empati" denildiğinde akla Carl Rogers ve onun konuya ilişkin çalışmaları gelir. Psikoterapi alanında empatik iletişim kurma becerisiyle ünlenmiş Rogers'ın adı ile empati kavramı adeta özdeş hale gelmiştir.

[...]

Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili İletişim ve Beden Dili

Program psikososyal grup çalışması yöntemi ile en fazla 15 kişilik gruplarla yürütülmektedir. Kurumumuz tüm eğitim programlarını farkında olmak temelinde kalıcı öğrenme ve beceriyi geliştirmek hedefiyle ısınma oyunları, buz kırıcılar, canlandırma, drama ve en güncel interaktif tekniklerle yürütmektedir.Bu programın sunum ve etkinlikleri kurucumuz OMÜ SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör.  Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur CEYLAN tarafından yapılmaktadır. 

[...]

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

İş dünyasında pek çoğumuz hemen her gün sunum yapıyoruz. Program, yaptığımız ve yapacağımız sunumlarda, hedef kitlenin ölçülebilir davranışsal değişikliklerini nasıl yaratabileceğimiz tartışılacak ve uygulanacaktır.

[...]

Girişimcilik

Girişimcilik

Herkes girişimci olmak, çok para kazanmak, rahat bir yaşam ister ama sadece ister ve hayalini bile kurmaz ki hedefe dönüşen ilk adımı atabilsin, hayalleri olmayanın hedefi, planı ve haliyle hayata dair bir başarı olması beklenemez. Girişimci olmak istiyor ve biraz hayalini kurabiliyorsanız bu programı almanızı tavsiye ederiz. Unutmayın başkalarının hayallerine sermaye yatırmakla girişimci olunamaz. 

[...]

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

Değişen ve gelişen dünyada insan temelli sorunlar da değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bireysel tedavi sırasında kullanabildiğimiz güçlendirme yaklaşımının kurumlara uygulandığı modelde kurum ve iş yerlerinin günümüze ayak uydurması ve gelişmelere uyum sağlamasını hedeflemekte, temelde kurumsal yapının güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak yenilenmenin kalıcı bir şekilde sağlandığı müdahale yöntemidir. 

[...]

Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması

Kariyer Danışmanlığı: Mesleki hedefler ile ilgilenir. Uygun çalışma rollerini belirler. Belki işe yerleştirmeyi de içerebilir, ama genellikle eğitimden iş yaşamına geçişi kolaylaştırır. Kişisel ve Sosyal Danışmanlık: Daha çok duygusal ya da psikolojik (örneğin ailedeki zorluklar, davranış sorunları) ya da gündelik (örneğin, kalacak yer sorunu, parasal, veya hukuksal sorunlar) ile ilgili konular üzerine odaklanır.

[...]

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi

Küreselleşen ekonomi, bilginin kolay ulaşılabilir hale gelmesi ve birçok işletmenin benzer teknolojik altyapıya sahip olmaları ile birlikte firmaların farklılık yaratan rekabeti sağlayan hatta bu rekabette öne çıkmasını sağlayan en önemli unsur sermaye ve insan faktörüdür. Kaynak yönetimi programında sermaye, çevresel koşulllar, hizmet grubu, arz edilen, insan ve diğer her şey varken asıl önemli iki kavramın "BİLGİ ve DEĞER" olduğu ön kabulü içermektedir. 

[...]

Haber Ara