Kurumsal ve Bireysel İmaj

Kurumsal ve Bireysel İmaj

Bizler nasıl daha iyi olabiliriz? Sorusunu daima kendimize sorarak kurumumuzu ve kendimizi geliştirerek, çevremize karşı rekabet üstünlüğü sağlarız. Çevre üzerinde oluşturduğumuz kişisel etkinliğimiz bizim faaliyet alanımızı belirler. Bu önemli etki bizim kişisel imajımızdır. İmaj :Bir olay ya da durumun bizim inancımızda ve anlayışımızda ifadesini bulmasıdır veya duyularla alınan bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylardır

[...]

Liderlik ve Yöneticilik

Liderlik ve Yöneticilik

Öncelikle bilinmesi gereken liderlik olgusu üzerinde tam olarak bir görüş birliğinin olmamasıdır. Liderlik zor ve karmaşık bir olgudur.  Temel zorluk liderin etkisinin algılanmasının bir ölçüde sübjektif olduğu, liderin bir anlamda başkalarının onu lider algılaması ile lider olabildiği ve bu sürece belli bir ilham kattığı gerçeğidir. 

[...]

Ön Kabul ve Ön Yargı

Ön Kabul ve Ön Yargı

Kurumsal eğitimler arasında mevcut ön yargı programını Mavi Taç olarak mutlaka Ön Kabul kavramıyla birlikte ele alıyoruz. Ön yargı kavramı hakkında hemen hemen herkesin bir fikri bulunmaktadır. Genelin akisne biz "ön yargılarınızdan kurtulun demek yerine ön kabul geliştirerek ön yargılarımızın farkında olunmasını"  önermekteyiz. 

[...]

Problem Çözme ve Karar Alma Becerileri

Problem Çözme ve Karar Alma Becerileri

Problem çözme becerisi doğru soru sorma becerisi ile doğrudan orantılı ve ilişkilidir. Çünkü çözülecek bir problemin varlığı hissedilen soruna bağlıdır. Hissedilen soruna yönelik "doğru soru" sorma becerisi karar alma yeteneklerimizi de geliştirecektir. 

[...]

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi:

Eğitimin Amacı:Bu eğitim, kurumun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek olayların tanımlanması, etkisinin ve olasılıklarının belirlenmesi ve önlemler alınmasında kullanılan yöntem ve araçları aktarmak, kurumsal bir risk yönetim sistemi oluşturulmasını sağlamak amacı ile düzenlenmektedir.

[...]

Sertifikalı Eğitim Programları

Sertifikalı Eğitim Programları

Bilgi güçtür diyerek yola çıkan Mavi Taç "Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha" sloganından hareket ederek kurulduğu 2014 yılından itibaren sayısız faaliyete imza atarak amaçlarını gerçekleştirmeye devam etmiştir. Aynı amaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz eğitim programlarının toplu listesine bu içerikten ulaşabilirsiniz. 

[...]

Sistem Yaklaşımı ve Kurum Analizi

Sistem Yaklaşımı ve Kurum Analizi

Birey, grup ve topluluklar içinde bulundukları ve varoldukları sistemle olabildiğince iç içe ve birbirini olumlu/olumsuz etkilemektedirler. Aynı şekilde kurum ve şirketler de içinde bulundukları çevre ve sistemin olumlu/olumsuz etkileri altında varolmaya çalışırken sistem analizi doğru yapılan kurum ve iş yerleri ilerleme, günümüze uyum, değişim ve gelişimi yakalama, hedeflerini gerçekleştirmede sağlam adımlar atabilirler. 

[...]

Stresle Başetme Yolları

Stresle Başetme Yolları

Stres yönetiminin amacı, stresin bütününden kaçınmak değil verimlilik, enerji ve atikliğe doğru olumlu bir güç oluşturabilmektir, amaç ne çok az ne de çok fazla olan optimum stres düzeyini korumaktır” Stres yönetimi, üzerimizdeki baskı ve zorlamaları mümkün olduğunca etkili ve dengeli olarak dağıtmayı öngörür.

[...]

Takım Çalışması

Takım Çalışması

Günümüzde yüksek performanslı otomosyon ve bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ile birlikte, karmaşık organizasyonel sorunlar, işletmelerin dikey ve yatay olarak bölümlenmiş bulunan fonksiyonel işleyişini olanaksız duruma getirmiştir.

[...]

Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

Özellikle, şirketlerin yönetim kademeleri gerek faaliyetler gerekse proje bazlı çalışmalarda zaman açısından belirli bir baskı altındadırlar. Bu baskı doğal olarak daha alt kademelere gerginleştirici unsur (stresör) olarak yansır. Bu nedenle, zamanı kontrol etmenin ve verimli kullanmanın önemi başat niteliğe sahiptir.

[...]