Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi

Herkes için uygun tek bir bağımlılık tedavisi yoktur. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bağımlılık tedavisi düzeni belirlenir. Bu kişinin aile, okul, işyeri ve sosyal hayatta üretken olmasını hedeflemektedir. Yeteri kadar süre bağımlılık tedavisine devam etmek, bağımlılık tedavisinin etkili olması için kritik bir öneme sahiptir. Uygun süre kişinin sorunları ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Birçok kişi bağımlılık tedavisini erken bıraktığı için tekrar alkol ve madde kullanmaya başlamaktadır

[...]

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

   Psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşireliği unvanına sahip profesyoneller ve aile danışmanları, psikiyatristler, hekim ve aile hekimleri başvurabilir. Detaylar için 0850 840 84 55

[...]

Boşanma Danışmanlığı Eğitimi

Boşanma Danışmanlığı Eğitimi

Program boşanma süreçlerinin gündeme geldiği ailelere veya çiftlere doğru desteği sağlayabilecek profesyonellerin gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Boşanma süreci danışmanlığında aileye boşanma sürecinin başında aile birliğinin tekrar kurulması veya devam edecek süreçte bireylerin ve toplumun daha az zararla bu süreci tamamlaması sağlanabilecektir.

[...]

Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi

Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi

Cinselliğin sistemik bir bakış açısı ile ele alınan eğitimde ilişkisel anlamda cinsel terapiye bakış işlenecektir. Cinsel işlev bozukluklarına giriş, klinik değerlendirme ve psikolojik danışmanlık aktarılmaktadır. Evlilikte ve ilişkide yaşanan zorlukların cinselliğe etkisi, cinsellikte yaşanan sorunların ilişkiye etkisi ve bu sorunlarla karşılaşan çiftlere danışmanlık becerileri kazandırılmaktadır.

[...]

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Bireyin, başlangıç yaptığı, yaşamının üretken yıllarını kullanarak geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna dek sürdürdüğü iş ya da pozisyon" olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yetişkin personel ve nitelikli insan gücünü işletmede tutabilmek ciddi bir sorundur. Bugün nitelikli işgücü, ancak gelişmeye açık bir kariyer yönetimi ile işletmede tutulabilmektedir. 

[...]

Davranış Bozuklukları ve Çözüm Teknikleri

Davranış Bozuklukları ve Çözüm Teknikleri

Eğitimin amacı, Mesleki alanda başarınızı artırmak, öğrencilerinizi daha iyi tanımak, onlara bir uzman - eğitimci olarak daha faydalı olmaktır. Okul öncesi dönemde öğretmenlerin, uzmanların ve ailelerin en sık karşılaştığı davranış problemlerine psiko-pedogojik açıdan nasıl yaklaşılır, çocuğun davranışının alt nedenleri nelerdir? Bu davranış problemleri için çözüm yolları nelerdir? Bu nedenler aile ile nasıl çalışılır ve çözüme kavuşturulur? sürecini çözüm teknikleriyle aktarmaktır.

[...]

Disleksi Uygulayıcı Eğitimi

Disleksi Uygulayıcı Eğitimi

Disleksi kelimesi Yunanca 'dys' (sağlıksız veya yetersiz) ve 'lexis' (kelimeler veya dil)'in yan yana gelmesiyle türemiş ve konuşma, dinleme, okuyup-yazma, muhakemede bulunma ve matematik işlemleri yapma yeteneklerinin elde edilmesi ve kullanılmasında önemli zorluklarla beliren bir öğrenme bozukluğudur. Disleksi uygulayıcı eğitimi ile disleksili çocuğu belirleme ve bu çocuklarla uzun vadeli çalışma planlaması yaparak aileyle birlikte süreci yönetmek amacı taşımaktadır. 

[...]

Doğum Koçluğu Eğitimi

Doğum Koçluğu Eğitimi

Doğum Koçu (Doula) anne adaylarının doğum, hamilelik ve annelik sürecini daha kolay, daha sağlıklı ve daha mutlu geçirmeleri için, anne adaylarına destek vermek üzere eğitimler almış olan profesyoneldir.

 

[...]

Evlilik Hukuku ve Aile Arabuluculuğu Eğitimi

Evlilik Hukuku ve Aile Arabuluculuğu Eğitimi

İçinde bulunduğumuz modern çağda psikososyal sorunlar evrilerek değişikliğe uğrarken çözüm yöntemleri de gelişip değişmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde de gündemde olan Aile Arabuluculuğu sistemi mevcut sorun alanına ilişkin önemli yenilikler getirmektedir. Aile arabuluculuk sistemi ile sağlıklı ve çatışmasız bir boşanma ve/veya sağlam adımlarla evlilik birliğine devam edebilme imkanları oluşmaktadır. Boşanmanın sorun değil çözüm olduğu gerçeğinden yola çıkan program aşağıdaki temel başlıklar üzerinden yürütülmektedir.  

    

[...]

Girişimcilik ve Kariyer Planlaması

Girişimcilik ve Kariyer Planlaması

İlk aşamada sizin için anlamlı olan bir süre içinde (6 ay, 3 yıl, 10 yıl)  ulaşmak istediğiniz hedef ile ilgili kararlarınızı vermelisiniz. Nereye ve ne zaman ulaşmak istediğiniz konusunda kararlı olmalısınız. Her an planınızın önüne çıkacak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu çalıştığınız firmanın iflas etmesinden, eşinizin başka bir şehirde iş bulmasına kadar her şey olabilir. Bunlar için her zaman hazırlıklı olmalısınız. Her zaman yedekte bir B planı bulundurmakta fayda var.

[...]

Haber Ara