İletişim, Beden Dili ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

İletişim, Beden Dili ve Görüşme Teknikleri Eğitimi

Program psikososyal grup çalışması yöntemi ile en fazla 15 kişilik gruplarla yürütülmektedir. Kurumumuz tüm eğitim programlarını farkında olmak temelinde kalıcı öğrenme ve beceriyi geliştirmek hedefiyle ısınma oyunları, buz kırıcılar, canlandırma, drama ve en güncel interaktif tekniklerle yürütmektedir.Bu programın sunum ve etkinlikleri kurucumuz OMÜ SBF Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Gör.  Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur CEYLAN tarafından yapılmaktadır. 

[...]

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Varolan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

[...]

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Kalabalıklar içinde yalnız hissedenler, yenilenmek ve kendine dönmek isteyenler, güçsüz olduğunu düşünen ve bireysel yabancılaşmaya maruz kalanlar, kararsızlık yaşayanlar, doğru tercihlerde buulunmadığını düşünenler, kayıpları olanlar, terkedilme ve aldatılmya öyküsü olanlar, aşk vb duygusal acılar çekenler, hayata dair zayıf hissedenler ve pişmanlıkları arasında kaybolup gidenler bu program yenilenmek, mevcut sorunlarınız ve daha sonra yaşanma ihtimali olan tüm sorunlarınızla nasıl baş edeceğinizi uygulamalı olarak fark ettirecek...

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Doğrudan insanların hayatına dokunan meslek gruplarından olan psikologların uygulama becerilerinin en üst seviyede olması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak kuruluşumuz psikologlarınca hazırlanan atölye faaliyetleri 6 oturum olarak yapılandırılmıştır. Atölye çalışmalarına psikoloji ve pdr öğrencileri ile mezunları katılabilmektedir. 

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Atölye çalışmaları uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmet mesleği yöntem ve teknikleriyle katılımcıların; bilgi, beceri ve yeteneklerini artırıp katılımcılara farkındalık kazandırırken öncelikle katılımcının kendine yönelerek kendi sorun çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir. "Kendi sorunlarını çözemeyen uzman/danışman/terapist/eğitmen/sağlıkçı başkalarının sorunlarını çözemez” ilkesinden yola çıkan Mavi Taç Sosyal Hizmet Uygulama Atölyesi artık üniversiteler tarafından sertifikalandırılmaktadır. Atölye bu kapsamda öncelikle sosyal hizmet öğrenci ve mezunlarını hedeflerken diğer yandan benzer sorun alanlarında birey, grup ve toplumla güçlendirme çalışması yapan ve yapmak isteyen Psikoloji, Pdr, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Tıp, Hemşirelik, Ergoterapi, Diyetetik öğrenci ve mezunlarına da açıktır.    

[...]

Mesleğe Hazırlık Programları

Mesleğe Hazırlık Programları

Mavi Taç olarak Toplum, Aile ve Çocuklar odağında yürüttüğümüz çalışmalrımızda olan “Mesleki Gelişim Atölyelerine” katılan Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Eğitim bölümleri, Sosyoloji, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri öğrenci ve mezunlarına kendi alanlarına dair önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Gelişim Atölyelerinin bazıları Mavi Taç tarafından sertifikalandırılmakta bazıları ise iş birliği yapılan STK, üniversite veya kamu kurumlarınca sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca programlarımıza katılanlar arasından isteyenler Mavi Taç bünyesinde gönüllü porjelerde yer alabilmektedirler.  

[...]

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI çok yönlü kişilik envanteri ve oldukça kapmsalıdır. Uygulayan uzman ve uygulanan birey yönergelere sadık kalması durumunda geçerlilik oranı yeterince yüksektir.  Kişilik nitelikleri ölçen ve 550 sorudan oluşan test depresyon, paranoya, şizofreni, histeri vb. klinik alt testlere sahiptir. 

[...]

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitim koçları öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilirler, gelişim sürecinde onlara destek olurlar, öğrencilerin yatkınlıklarını keşfetmesini sağlayabilirler, TEOG, LYS, YGS vb. sınavlarda özgüven, iç disiplin, motivasyon konularında öğrencilere yardımcı olarak başarı oranlarını artırmalarına yardımcı olabilirler...

[...]

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun, sonucu düşünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan hareketler olarak tanımlanır.oyunun çocuk dünyasındaki önemi büyüktür.çocuk oyun yoluyla birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen bir yolla boşaltma olanağı bulur. Oyun terapisi eğitimi ile alanda çalışan meslek profesyonelleri ve ilgili ebevynlere yetkinlik kazandırmak amacı güdülmektedir. 

[...]

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Eğitimin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

[...]