Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Varolan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

[...]

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Mavi Taç Farkındalık Atölyesi

Kalabalıklar içinde yalnız hissedenler, yenilenmek ve kendine dönmek isteyenler, güçsüz olduğunu düşünen ve bireysel yabancılaşmaya maruz kalanlar, kararsızlık yaşayanlar, doğru tercihlerde buulunmadığını düşünenler, kayıpları olanlar, terkedilme ve aldatılmya öyküsü olanlar, aşk vb duygusal acılar çekenler, hayata dair zayıf hissedenler ve pişmanlıkları arasında kaybolup gidenler bu program yenilenmek, mevcut sorunlarınız ve daha sonra yaşanma ihtimali olan tüm sorunlarınızla nasıl baş edeceğinizi uygulamalı olarak fark ettirecek...

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Psikoloji Atölyesi

Doğrudan insanların hayatına dokunan meslek gruplarından olan psikologların uygulama becerilerinin en üst seviyede olması gerektiği gerçeğinden yola çıkarak kuruluşumuz psikologlarınca hazırlanan atölye faaliyetleri 6 oturum olarak yapılandırılmıştır. Atölye çalışmalarına psikoloji ve pdr öğrencileri ile mezunları katılabilmektedir. 

[...]

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Mavi Taç Uygulamalı Sosyal Hizmet Atölyesi

Atölye çalışmaları uygulamalı bir meslek ve disiplin olan sosyal hizmet mesleği odağında katılımcıların; bilgi, beceri ve yeteneklerini artırıp katılımcılara farkındalık kazandırırken öncelikle katılımcının kendine dönerek kendi sorun çözme becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Buradaki dayanak “kendi sorunlarını çözemeyen sosyal hizmet uzmanı başkalarının sorunlarını çözemez”dir.   

[...]

Mesleğe Hazırlık Programları

Mesleğe Hazırlık Programları

Mavi Taç olarak Toplum, Aile ve Çocuklar odağında yürüttüğümüz çalışmalrımızda olan “Mesleki Gelişim Atölyelerine” katılan Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Eğitim bölümleri, Sosyoloji, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi bölümleri öğrenci ve mezunlarına kendi alanlarına dair önemli katkılar sağlamaktadır. Mesleki Gelişim Atölyelerinin bazıları Mavi Taç tarafından sertifikalandırılmakta bazıları ise iş birliği yapılan STK, üniversite veya kamu kurumlarınca sertifikalandırılmaktadır. Ayrıca programlarımıza katılanlar arasından isteyenler Mavi Taç bünyesinde gönüllü porjelerde yer alabilmektedirler.  

[...]

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI Uygulayıcı Eğitimi

MMPI çok yönlü kişilik envanteri ve oldukça kapmsalıdır. Uygulayan uzman ve uygulanan birey yönergelere sadık kalması durumunda geçerlilik oranı yeterince yüksektir.  Kişilik nitelikleri ölçen ve 550 sorudan oluşan test depresyon, paranoya, şizofreni, histeri vb. klinik alt testlere sahiptir. 

[...]

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Eğitim koçları öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkarabilirler, gelişim sürecinde onlara destek olurlar, öğrencilerin yatkınlıklarını keşfetmesini sağlayabilirler, TEOG, LYS, YGS vb. sınavlarda özgüven, iç disiplin, motivasyon konularında öğrencilere yardımcı olarak başarı oranlarını artırmalarına yardımcı olabilirler...

[...]

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun Terapisi Eğitimi

Oyun, sonucu düşünülmeden, eğlenmek amacıyla yapılan hareketler olarak tanımlanır.oyunun çocuk dünyasındaki önemi büyüktür.çocuk oyun yoluyla birikmiş enerjisini toplumsal açıdan kabul edilen bir yolla boşaltma olanağı bulur. Oyun terapisi eğitimi ile alanda çalışan meslek profesyonelleri ve ilgili ebevynlere yetkinlik kazandırmak amacı güdülmektedir. 

[...]

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Resim Analizi ve Yorumlama Eğitimi

Eğitimin amacı, psiko-pedagojik açıdan çocuğu tanımak ve çocukla yürütülen çalışmalarda teşhis ve tedaviye yön vermek açısından çocuk resminin kullanımını açıklamaktır. Resimdeki önemli belirtilerin uzmanlar için ne anlama geldiğini ifade etmek ve resmin yorumlanmasında dikkat edilecek noktaları anlatmaktır.

[...]

Sertifikalı Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Sertifikalı Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Birbirinden farklı alanlarda ve birbirinden farklı yaş gruplarına uygulanabilen çocuk testleri eğitimi programı toplam 16 farklı testi içermektedir. Eğitimin amacı sorun alanlarında kamu ve özel sektörde çalışan ilgili meslek profesyonellerinin yetkinliklerinin artırılarak daha donanımlı olmalarını sağlamaktır. Aşağıda test başlık ve içeriklerini bulabilirsiniz. 

[...]