Sosyal Hizmet Mezun ve Öğrencilerine Özel

Sosyal Hizmet Mezun ve Öğrencilerine Özel

Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Öğrencilerine Özel Üç Temel Program

Programın Süresi :  60 Saat

Eğitmenler:

Dr. Öğr. Üyesi Klinik Psk. Gizem AKCAN

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- Bölüm Başkan Yardımcısı28 Ocak 2019 Pazartesi


Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Öğrencilerine Özel Üç Temel Program

BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TERAPİ/TEDAVİ – CİNSEL TERAPİ/TEDAVİ – SİNEMA TERAPİ/TEDAVİ

BDT PROGRAMI

Programın Amacı:

Sistemik ve bilişsel yaklaşım çerçevesinde danışan problemleri nasıl yorumlanır ve

müdahale edilir? Problem tanımı nasıl alınır, danışan ile terapötik alyans nasıl kurulur,

danışana kendi problemlerini yönetmede güç kazandırmak nasıl gelişen bir süreçtir?

Bu program önce teorik tanımlar sonra pratik çalışmalar ve vaka örnekleri üstünden

yürütülecektir. 

 İçerik:

Davranışçı Kuramlar

Bilişsel Kuramlar

Beck Modeli

Bilişsel Terapide Değerlendirme, Örnek Görüşme

Psikoterapide Temel İlkeler, Görüşme Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapide Yeterlik ve Sertifikasyon

Bilişsel Davranışçı Kavramlaştırma ve Formülasyon

Bilişsel Terapi Seansının Yapısı ve Seansların Yapılandırılması

Örnek Görüşme- BDT İlk Seans (Depresif hastayla terapi seansı)

Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif

Otomatik Düşüncelerin Saptanması ve Ele Alınması

Örnek Görüşme (tekniklerin uygulanışı)

 Temel sorun alanlarında bdt uygulamaları

CİNSEL TERAPİ  PROGRAMI

Programın Amacı

Bu programın amacı cinsellik, cinsel gelişim, cinsel bozukluklar, cinsel kimlik durumları, cinsel yönelim, parafililer, cinsel istismar ve cinsel işlev bozuklukları alanında bilgili, toplumun bu konularda bilgilendirmesinde görev alacak sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerinin özel bir  program almasına katkıda bulunmaktır. Bu programa katılmak ruh sağlığı alanında danışmanlık ve tedavi hizmetleri veren profesyonellerin kişisel gelişimlerini sağlamak ve mesleki yeterliliklerini tamamlamak için önemlidir.

Programın Tanıtımı

Cinsellik, çoğu insan tarafından yaşanabilecek, en güzel zihinsel ve bedensel eylemlerin bir bütünü olarak kabul edilir. Kişilerarası iletişimin özel bir halidir. İnsan hayatında kişisel ve cinsel özgüven algısı, olumlu cinsel duygular, cinsel konuşma ve davranış olarak ifade bulur. Kişilerin cinsellik algıları kendilerinin kişisel özelliklerinden ve içinde yaşanılan kültürel yapıdan olumlu ya da olumsuz yönde kolayca etkilenebilmektedir.

Cinsel sorunlar her toplumda ve kültürde ortaya çıkabilse de cinsel bilgi ve eğitim desteğinin yetersiz olduğu kültürlerde kadınların büyük bir kısmı evlendikleri ilk gece, cinsel birleşmenin olup olmayacağı, çok kanlı ve ağrılı olacağı duygularıyla büyük bir korku yaşarlar. Aynı şekilde erkekler de sertleşmeyi sağlayıp sağlayamayacakları ve cinsel birleşmeyi gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri konusunda performans kaygısı yaşarlar. Bu olumsuzlukların yanı sıra büyük beklentilerin olduğu bu gecede aile üyelerinin cinsel birleşmenin sağlandığının bir göstergesi olarak kabul edilen kanlı çarşafı bekleme ritüelleri çift ve bazen de yakınları için başka bir olumsuzluk kaynağı olmaktadır. Ayrıca toplumda cinsellik, cinsel fizyoloji ve anatomi, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konularında yaygın olan cinsel yanlış inançlar da cinsel sorunların gelişiminde ve ortaya çıkmasında önemli etkenlerdir. Bütün bu faktörler her toplumda ve kültürde cinsel sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Cinsel sorunların çözümünde uygulanan cinsel terapide duygusal, bilişsel ve davranışçı uygulamalarla eşlerin cinsellik, cinsel anatomi ve fizyoloji, kadın ve erkek cinselliği, mastürbasyon ve orgazm konusunda bilgilendirilmeleri ve bu konuda farkındalıklarının oluşması sağlanır. Aynı zamanda cinsellik konusundaki yanlış bilgilenmeler düzeltilerek çiftin ilişkisinde cinselliğin ön plana geldiği yeni bir iletişim tarzı oluşturulur. Cinsel sorunların gelişmesinden sorumlu duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin belirlenmesi, bunların eşler tarafından anlaşılması ve bunları değiştirme çalışmaları seansta ve evde “ev çalışmalarıyla” yapılır.

SİNEMA TERAPİ PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Sinema terapinin genel amacı; hastanın yaşamını resmeden bir film belirlemek, danışanın karakterlerle

özdeşleşmesine ve problem üzerine içgörü geliştirmesine yardım etmektir. 

Sinema terapi programında, filmin olay örüntüleri ve filmde yer alan karakterlerin kişilik

yapılanmaları, davranışları, yorumlamaları ve bakış açıları psikososyal çerçevesinde incelenerek

değerlendirilecektir. Bu değerlendirme ile katılımcıların teorik ve teknik bilgiler edinmesi ve

mesleğine dair farklı bakış açıları kazanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, bu programda kazanılan

bilgiler doğrultusunda katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pratikte sosyal terapi seanslarında

danışanlarına nasıl uygulayabilecekleri konusunda da bilgi sahibi olacaklardır.

Bu Program kapsamında, filmin sahip olduğu kurgunun işlenilişi ve hikaye ile bütünleşen oyuncuların

karakter analizleri ele alınırken, aynı zamanda odaklanılan sahnedeki çekim açılarının, duygular

üzerindeki etkisi ve detayları anlatılacaktır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

Sistematik olarak seçilen filmlerin dersten önce izlenmesi, ders esnasında önemli sahnelerin tekrar

gösterilerek bu sahnelere vurgu yapılması ve derste olayların ve kişilik örüntülerinin psikososyal

çerçevesinde değerlendirilmesidir.

Programın Tarihleri:      2-3     MART 2019

              9-10   MART 2019

              16-17 MART 201

Programın Süresi :  60 Saat

Sunum:

Dr. Öğr. Üyesi Klinik Psk. Gizem AKCAN

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü- Bölüm Başkan Yardımcısı