Anaokulundan İlkokula Geçiş

Anaokulundan İlkokula Geçiş

İlkokul birinci sınıfa başlamak çocuğunlukla oyun alanından uzaklaşıp aniden yoğun kurallarla çevrili bir sistemin içine girerken çocuklarımız için zorluklar doğurmaktadır. Bu nedenle çocuğunuzun; fiziksel, sağlık, motor becerileri, öğrenmeye hevesli olma, genel bilgi ve beceriler, dil gelişimi alanlarında, ilkokula başlamaya yeterli olduğundan emin olun. Değilseniz eğitim kurumu ya da uzmanlarla iş birliğine girmekten kaçınmayın.30 Haziran 2018 Cumartesi


“1. sınıfa gitmek” çocuğunuzun yaşamındaki önemli geçişlerden biridir. Farklı bir sosyal çevrenin içine girmek, kurallarla tanışmak, oyun oynamak yerine ders yapmak gibi değişimler uyum süreci gerektirmektedir.

Çocuğunuzun okul öncesi dönemdeki duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimi, ilkokula hazır hissetmesinde en önemli etkenlerdendir. Araştırmalar, okul öncesi dönemde yeterli fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olgunluğa erişen çocukların, okula gitme isteklerinde ve okul başarılarında artış olduğunu göstermektedir. Okul öncesi dönemdeki deneyimleri, çocuğunuzun içindeki potansiyeli kullanmasını destekler. Okul öncesi eğitim, ilkokula geçişi kolaylaştırmasına rağmen, ilkokula başlamak çocuk için yeni ve farklı bir ortamdır. Birçok çocuk farklı bir sosyal sistemin içine girmenin, daha fazla sorumluluk almanın ve daha yapılandırılmış bir çevreye uyum sağlamanın zorluğunu yaşayabilir. Belirli düzeyde ve sürede zorluk yaşanması gayet normaldir, bu süreçte çocuğunuzun bireyselleşmesi yönünde fırsat yaratmanız ve onun bu yöndeki çabalarını desteklemeniz önemli olacaktır.

Duygusal Olgunluk

Çocuğunuzun ilkokula hazır olabilmesi, çocuğun dış dünyaya açılımının temelini oluşturan ebeveyn-çocuk arasındaki güven ilişkisiyle yakından ilişkilidir. Çocuğunuzun rahatça evden ayrılıp tanımadığı bir ortama (sınıfa) girebilmesi, ancak anne-babasının güven verici, destekleyici ve rahatlatıcı tutumlarıyla mümkün olur. Her çocuk, anne-babasıyla birlikte değilken de zihinde taşındığını bilmeye ve eve geri döndüğünde onlarla olan ilişkisinin aynı şekilde devam ettiğini görmeye ihtiyaç duymaktadır. Sağlam ebeveyn-çocuk ilişkisine sahip ailelerde, çocuğun kendi duygularını daha kolay düzenleyebildiği, daha kısa sürede sakinleşebildiği, etrafındakilere daha iyi uyum sağladığı görülmektedir.

Çocuğunuzu okula gönderme konusundaki isteğiniz ve rahatlığınız, onun okula gitme isteğinde önemli rol oynayacaktır. Örneğin, aşırı koruyucu ebeveynleri olan çocuklar, bazen dikkat çekmek için, bazen de ayrılma kaygısı nedeniyle okula gitmeyi reddedebilirler. Diğer yandan, çocuklarıyla olan bağları daha az olan ebeveynler ise çocuklarının ihtiyaçları ve düşünceleriyle çok ilgili değillerdir ve okulu kurtarıcı olarak görürler. Bu durumda çocuklar, anne-babayı kaybetme korkusuyla anne-baya yapışabilir ve okula gitmeyi reddedebilirler.

Sosyal Olgunluk

Çocuğunuzun sosyalleşme becerileri ve deneyimleri, gelişecek arkadaşlık ilişkileriyle ilgili düşünceleri ve isteklerini şekillendirir. Unutulmamalıdır ki, bu yaştaki çocuklar için çocuklar için bir gruba ait olma, sevme-sevilme, kabul görme ve takdir edilme çok önemlidir.

Okul öncesi dönemde anaokuluna giden çocuklar, okula başladıklarında daha kolay arkadaş edinebildiklerinden okula uyum süreçleri kolaylaşır. Sosyal ortamlara girmede ve arkadaş ilişkisi kurmada zorlanan çocuklarda ise, okula uyum sağlama sürecinin daha uzun olması beklenebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde aradıklarını bulamadıklarında, çocuklar eve ve anne-babalarına daha çok ihtiyaç duyabilirler. Bu süreçte, çocuğunuzun bu zorluğunun farkına varan, anlayan fakat aynı zamanda da kararlı bir şekilde devamlılığı sağlayan bir yaklaşım içinde olursanız, bu zorlayıcı bu durumun aşılması kolaylaşacaktır.

Fiziksel ve Zihinsel Olgunluk

Çocukların sosyalleşmesinde fiziksel becerilerin rolü büyüktür. Bu dönemde çocuklar enerjik, canlı ve hareketli olduklarından genellikle hareketli oyunları tercih ederler. Bu oyunlarda başarılı olmak için çocukların yeterli fiziksel gelişime sahip olması gereklidir. Oyunları iyi oynayan çocuklar, arkadaş gruplarında daha çabuk kabul görüp, daha kolay sosyalleşebilirler.

İlkokul çağındaki çocukların dil becerileri de hızlı gelişme gösterir. Çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerinin gelişmesinde anne-babanın tutumları da önemlidir. Çocuk, bir şey anlatırken konuşmasını bölmemek, onun sorduğu sorulara sabırla cevap vermek çocuğun kendine olan güven duygusunu sağlamlaştırır. Aynı zamanda, okul yaşamında edineceği dil, okuma-anlama gibi becerileri olumlu etkileyecektir.

Dediğimiz gibi ilkokul çağına gelmiş çocukların, duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin belirli düzeyde olması okula uyum sürecini kolaylaştırır. Her ne kadar 5-5,5 yaş okula başlama yaşı olarak kabul edilse de, her çocuğun gelişim takvimi birbirinden farklıdır. Doğum tarihi aynı olan çocukların gelişim düzeyleri de aynı olmalıdır diyemeyiz. Pek çok zeki çocuk, yeteri kadar olgunlaşmadan okula başlamanın zorluklarını ilerleyen okul yıllarında çekmektedir.

Elbette, ilkokula çok iyi bir başlangıç yapmak mutlak bir hayat başarısı getirmez. Ancak, başarısız bir başlangıç çocuğun tüm akademik ortama bakışını baştan olumsuz kılabilir.

Çocukların bazen uygun bir destekle okula başlamaları, bazen de bir yıl daha beklemeleri gelecek yıllar için daha avantajlı olabilir. Bir insan ömründe sadece bir yılın hiç bir şeyi belirlemeyeceğinden ve geciktirmeyeceğinden emin olun.

Kaygının sizin gözünüzden ona bulaştığını sakın unutmayın. Çocuğunuzun okula rahatça gidebilmesi için önce sizin rahat olmanız gerekir.

Çocuğunuzun sözel ve sözel olmayan kaygılarını anlayıp, onları rahatlatmaya çalışın. Onun duygularını kabul edin. Çocuğunuzun okulla ilgili sorduğu sorulara dürüst ve detaylı cevaplar verin.

Bunun bir ayrılık olmadığını, sadece onun gelişimine katkıda bulunacak bir eğitim süreci olduğunu ona sık sık anlatın.

Okula gitmiş olsa bile sadece onun yanındayken değil, ayrı yerlerdeyken bile onu sevdiğinizi ona söyleyin. Çocukların ebeveynleriyle daima beraber olamayacaklarını öğrenmek için dürüst açıklamalara ve deneyimlere ihtiyaçları vardır. Çocuğunuza ayrı olduğunuzda da mutlu ve güvenli hissedebileceğini de bu ayrılığın geçici olduğunu anlatın.

Okulun ilk gününde onun yanında olun, bu daha kolay ve yumuşak bir geçiş süreci olacaktır.

Çocuğunuza belirli bir günlük yaşam rutini hazırlayın. Beslenme ve oyun saatlerini, çalışma saatlerini belirleyin.

Düzenli ve yeterli uyumasına özen gösterin. Yetersiz uyku dikkat dağınıklığına ve öğrenmede sorunlara yol açabilir.

Her günün sonunda okulunun nasıl geçtiği hakkında onunla konuşun.

Çocuğunuzun okula gitmek istemediği günlerde geri adım atmadan, onu okula gitmeye ikna edin.

Çocuğunuz için öğretmeni, sizden sonra güven ilişkisi içine gireceği kişidir. Okul ve öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmaya özen gösterin.

Okuma- yazma- anlama becerilerine destek olacak oyun ve ev içi faaliyetler mutlaka devam ettirin.

Çocuğunuzun arkadaş ilişkilerinde daha az müdahaleci olmaya özen gösterin. Kendi sorunlarıyla başa çıkabilmesi için onu dinleyin ve anladığınızı gösterin.

Çocuğunuzun; fiziksel, sağlık, motor becerileri, öğrenmeye hevesli olma, genel bilgi ve beceriler, dil gelişimi alanlarında, ilkokula başlamaya yeterli olduğundan emin olun. Değilseniz eğitim kurumu ya da uzmanlarla iş birliğine girmekten kaçınmayın.

 

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği         
 IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51