Çocuğunuzun Baskın Zeka Türü

Çocuğunuzun Baskın Zeka Türü

Çocuğunuzu biraz gözlemleyerek ve öğretmenlerinden bilgi alarak çocuğunuzun baskın zeka çeşidini anlamanız mümkün olacaktır. Çocuğunuzun zekâ türünü anlayarak onun meslek seçimine ve verimli ders çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Gardner tarafından ortaya atılmıştır.30 Haziran 2018 Cumartesi


Çocuğun okul başarısı hayatta başarılı olunacağına dair bir garanti vermez. Okul hayatında başarısız olarak görülen pek çok kişinin, yetişkinlikte önemli başarılara imza attığı bilinir. Bunun sebebi onlarda farklı zekâ türlerinin gelişmiş olmasıdır. Peki, sizin çocuğunuzun zekâ türü hangisi?

Çocuğunuzu biraz gözlemleyerek ve öğretmenlerinden bilgi alarak bunu anlamanız mümkün olacaktır. Çocuğunuzun zekâ türünü anlayarak onun meslek seçimine ve verimli ders çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. Çoklu zekâ kuramı 1983 yılında Gardner tarafından ortaya atılmıştır. Gardner zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmek yerine çeşitli ve özel boyutlardan oluşan bir yetenek olarak ele alır. Liseye ya da üniversiteye giriş sınavlarındaki sorular öğrencinin sadece sözel ve matematiksel zekâsını ölçecek şekilde hazırlanmıştır. IQ testleri de sadece sözel, matematiksel ve görsel zekâyı ölçmektedir. Hâlbuki çocuğunuzun diğer yetenekleri de da onun hayattaki yönünü belirlemektedir. Günümüzde tanımlanmış olan 9 adet zekâ çeşidi vardır:

Sözel/ Dilsel Zekâ: Bu zekâ dilin temel işlevlerini kullanabilme yeteneği olarak görülür. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma bu zekâ türünün en belirgin özellikleridir. Yazarlar, şairler edebiyatçılar, politikacılar bu zeka boyutunu ağırlıklı olarak kullanırlar.  

Mantıksal-Matematiksel Zekâ: Çözümler üretme, kavramlar arasındaki ilişkileri kurma, genelleme, sınıflama, hipotez kurma, hesaplama gibi becerileri içerir. Bu zekâ türü gelişmiş öğrenciler ileride matematikçi, mühendis, bilgisayar programcısı ya da araştırmacı olabilir.   Görsel Zekâ: Bu zekâ türü üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünün zihinde canlandırılmasıyla alakalıdır. Görsel zekâ görsel düşünme, gördüklerini şekillerle ifade etme, boyama, şekil verme gibi davranışları kapsar. Mimarlar, dekoratifler, modacılar, ressamlar, tasarımcılar bu zekâ türüne sahiptirler.

Müzikal/ Ritmik Zekâ: Bu zekâ, duyguların aktarımında müziği bir araç olarak kullanan insanlarda görülür. Bu zekâ türüne sahip kişilerde ritm, melodi duyarlılığı vardır. Enstrüman çalma, beste yapma, ritm tutma gibi yetenekler bu zekâyla ilgilidir. Müzikal zekâsı güçlü olan kişiler arasında müzisyenler, solistler, besteciler, orkestra şefleri vardır.

Bedensel Zekâ: Bireyin vücudunu ve hareketlerini kullanma biçimini ifade eder. Zekânın bu boyutu vücut hareketlerini kontrol etmeyi, yorumlamayı, vücut-zihin arasındaki uyumu kapsar. Bedensel zekâsı yüksek bireyler sportif hareketleri, düzenli ritmik oyunları kolayca uygulayabilirler. Bu kişilerde koordinasyon, denge, hız, el becerisi dikkat çekicidir. Balerinler, aktörler, sporcular, dansçılar, şoförler, pilotlar, cerrahlarda bu zekâ boyutu gelişmiştir.

Sosyal Zeka: Bu zeka kapsamında bireyler arası iletişim kurma, onları anlama ve davranışları yorumlama yetenekleri bulunur. Sosyal zeka liderlik, empati kurma, işbirlikli çalışma gibi durumları kapsar. Liderler, psikologlar, politikacılar, öğretmenler, turizmciler bu zekâ boyutunu yoğun bir biçimde kullanırlar.

Bireysel Zekâ: Bireyin kendini duyması ve anlamasını ifade eder. Kim olduğunu, hangi duyguları hissettiğini, olumlu-olumsuz yanlarını kendine itiraf edebilme yetenekleridir. Bu insanlar kendini tanıma, kendine güvenme, disiplinli olma, kişisel problemlerini çözme becerisine sahiptirler. Bu boyuta ait belirgin meslek türleri yoktur. Çünkü her meslek grubuna mensup kişilerde bu zekâ boyutu görülebilir. Kişinin yaşam kalitesini arttıran bir zekâ türüdür.

Doğa Zekâsı: Doğa zekâsı, bitkileri, hayvanları, dünyayı, denizleri, mevsimleri vb. tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir. Bu zekâ türüne sahip kişiler doğayla ilgilenirler ve doğal dengeyi anlama konusunda yeteneklidirler. Biyologlar, botanikçiler, ziraatçılar ve zoologlar bu zekâ boyutundaki örnek meslek mensuplarıdır.

Varoluşsal Zekâ: Bazı çoklu zekâ kuramı savunucuları varoluşsal zekâyı da bir zekâ türü olarak önermektedir. Bu zekâ, duyusal verilerin ötesindeki soruların veya olguların üzerinde düşünme yeteneğidir. Varoluşsal zekâ türüne sahip kişiler rahipler, bilim adamları ve filozoflardır.   Her insanda bu zeka türlerinden en az bir tanesi baskın olarak görülür. Hepsinin birden çok gelişmiş olmasına nadir rastlanır. Çocuğun hangi zekâ türlerine eğilimi olduğunu tespit edilirse, bu zekâ türleri kullanılarak verimli ders çalışması da sağlanabilir. Örneğin doğa zekâsı yüksek bir çocukla açık havada ders yapmak verimliyken, görsel zekâsı gelişmiş bir çocuğu dersi renkli kalemlerle şemalar çizerek özetlemeye yönlendirmek verimli olacaktır. Ayrıca müzikal zekâsı gelişmiş bir çocuğa, ezberlemesi gereken şeyleri şarkı haline getirmeyi, dilsel zekâsı gelişmiş bir çocuğa kritik bilgileri kafiyeli olarak ezberlemesini ya da bedensel zekâsı gelişmiş bir çocuğa bilgileri tekrar ederken bir yandan yürüyüş yapmasını önermek faydalı olacaktır.

Aile, Çocuk, Ergen, Genç ve Yetişkinler İçin Ücretsiz Psikolojik Danışma, Psiko-Sosyal Terapiler, Zeka ve Kişilik Testleri, Okul, Kreş ve Diğer Kurumlara Yönelik Tüm Hizmetleri Aşağıdaki Linklerden İnceleyebilirsiniz

Detaylar İçin: 0850 840 84 55

Hakkımızda Daha Çok Bilgi Alın

Gönüllü Uzmanlarımız ve Özgeçmişleri

Sivil Toplum Farkındalık Çalışmalarımız

Çocuk, Ergen ve Gençler İçin Psiko-Sosyal Terapiler

Aile, Çift ve Bireysel Psiko-Sosyal Terapiler

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim ve Eğitim Hizmetlerimiz

Aile, Çocuk ve Öğretmenler İçin Yaratıcı Drama

Basında Yer Alan Bazı Haberlerimiz

İş Birliği ve Referanslarımız

Aile, çocuk, ergen, genç ve diğer yetişkinlere sunulan tüm kişilik ve psikolojik testler, danışmanlık ve terapi hizmetleri, bireysel ve kurumsal gelişim eğitimleri içerikleri bakımından planlı, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde disipline edilerek yapılandırılmıştır. Sunum ve etkinlikler, terapi ve danışmanlıklar alanında uzman akademisyenler, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, pedagoglar ve alanında uzman diğer profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bilgi ve becerisiyle bizi destekleyen akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, eğitimci, hukukçu ve diğer uzmanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için bu linke bakmalısın, belki aramıza katılmak istersin.
 
Mavi Taç bir sivil toplum fikri olup temel yaklaşımı “Gelişmiş Bir Toplum İçin Çocuklara Doğru Bir Adım Daha!” prensibine dayanmaktadır. Sağlıklı, sorun çözme becerisi gelişmiş, farkındalık düzeyi yüksek yetişkinler o derece sağlıklı çocuklar demektir. Bizim için her bakımdan (fiziksel, ruhsal ve sosyal) sağlıklı çocuklar ise o derece gelişmiş bir tolum anlamı taşımaktadır. Bu temelde öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük tüm kesimlere ücretsiz sivil toplum farkındalık hizmetleri sunmaktayız. Kamu yararına sunulan sivil toplum faaliyetlerinin kuruluş tüzüğü çerçevesinde geniş bir yelpazesi bulunmakta fakat şimdilik sadece Samsun İlimizde hizmet verebilmekteyiz. Ayrıca tüm bu hizmetleri sürdürülebilir kılmak için bazı özel eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tüzük çerçevesinde belirlenen şekliyle bağış karşılığında sunma imkanına sahibiz. Diğer tüm ayrıntılar için 0850 840 84 55 veya 0542 362 7 362 nolu telefonlardan bilgi alabilir ayrıca bu linkten konum ve adres bilgilerine göz atabilir belki bizi ziyaret etmek isteyebilirsin. 
 
Kişisel ve kurumsal gelişim programlarımız psikososyal grup çalışması temelinde yürütülmekte olup programlarda drama, rol-play, ısınma oyunları, interaktif uygulamalar, beyin fırtınası, takım çalışması ve en güncel yöntemlerle desteklenmektedir. Önceki eğitim programlarımızdan bazı örnekler görmek için buraya, hakkımızda çıkan haberlere bakmak için bu sayfaya tıklayın. Son olarak sosyal medya hesaplaımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Hesap Adı: Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği         
 IBAN NO: TR16 0001 5001 5800 7302 8484 51